LEAD Bestemmingsplan - Leiden Noord

LEAD Bestemmingsplan

Projectontwikkelaar Red Company wil op de plek waar nu de KPN & Monuta-gebouwen staan (én op het grote grasveld ertegenover) 3 woontorens gaan bouwen (ca. 580 huishoudens in drie kolommen van resp. 65, 85 en 115 meter hoog).

 

Uiteraard is iedereen bekend met de woningbouwopgave van de gemeente Leiden. Veel buurtbewoners zijn dan ook vóór een bouwplan op die (geschikte) locatie, maar niet iedereen is voor het grote volume en de enorme hoogte van de geplande woontorens. Voorjaar 2019 is er een referendumverzoek gedaan. Hiervoor zijn 4022 steunbetuigingen uitgebracht, onvoldoende voor een referendum maar wel een sterk signaal aan het stadsbestuur.

 

De bestemmingsplanwijziging staat nu voor de deur. De procedure voor de bestemmingsplanwijziging wordt in april dit jaar gestart en later dit jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan bestaat ook de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

 

LEES HIER wat u kunt doen bij bezwaar.

 

We proberen u via deze website op de hoogte te houden over de ontwikkelingen.

Op 5 maart zal Red Company een openbare informatiebijeenkomst over het project organiseren. Namens de gemeente zullen hier ook mensen aanwezig zijn om u te informeren over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan.

 

Planning