Onderzoek naar Project LEAD bij Raad van State heropend - Leiden Noord

Onderzoek naar Project LEAD bij Raad van State heropend

Onderzoek naar Project LEAD bij Raad van State heropend

Nadat het onderzoek naar Project LEAD door de Raad van State op 2 mei 2022 was gesloten, werd uiterlijk medio juni de uitspraak verwacht. Na 1,5 maand stilte heeft de Raad van State recent besloten het onderzoek te heropenen. De gemeente was eerder in de gelegenheid gesteld nieuwe stukken in te brengen in het onderzoek. De buurtbewoners die in beroep zijn gegaan hadden echter onvoldoende tijd gekregen om daarop te reageren. Vanuit het oogpunt van een goede procesorde en het verdedigingsbeginsel worden zij nu alsnog in de gelegenheid gesteld om voor 1 oktober 2022 hun mening te geven over de door de Gemeente nieuw ingebrachte stukken. Ook zal er een extra rechtszitting worden gepland bij de Raad van State. Het zal dus nog wel even duren voordat een uitspraak kan worden verwacht.

 

Project LEAD voorziet in de bouw van 3 woontorens van 65, 85, en 115 meter hoog in de wijk Nieuw Leyden in Leiden Noord. Het protest tegen de bouw van het project is groot. Dit blijkt uit de ruim 4000 steunbetuigingen voor een referendum tegen het project, 182 bezwaarschriften tegen het concept bestemmingsplan en 9 beroepschriften van in totaal 31 bezwaarmakers en van de buurtvereniging Groenoord Noord. Er zijn zorgen over o.a. het grote volume van de geplande woontorens, de enorme hoogte, de verwachte sterke toename in verkeer, parkeerproblemen (ter plekke en in omliggende wijken), de leefbaarheid van Leiden Noord, maar ook over effecten op luchtkwaliteit en het risico van het bouwen van dergelijke extreme torens in de nabijheid van een hogedruk aardgasleiding. De nieuw ingebrachte stukken van de gemeente hebben betrekking op deze laatste 2 punten en zijn de aanleiding voor de Raad van State om het onderzoek te heropenen.