LEAD planschade claimen na uitspraak Raad van State - Leiden Noord

LEAD planschade claimen na uitspraak Raad van State

LEAD planschade claimen na uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft woensdag 22 maart 2023 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan LEAD. Alle beroepen zijn ongegrond verklaard. De wethouder Julius Terpstra (Wonen, Bouwen en Welzijn) heeft aangegeven dat de gemeente zich bewust is dat het bouwplan LEAD impact op de omgeving heeft. In overeenstemming hebben meerdere onderzoeken van de gemeente laten zien dat onder meer het leefklimaat van straten in Nieuw Leyden verslechterd van goed naar matig en dat het aantal zonuren op de Prinsenhoek gelegen tegenover het project daalt naar slechts 2 uur per dag in de wintermaanden. De Raad van State heeft nu echter geoordeeld dat deze nadelige effecten van het bouwplan LEAD op de omgeving acceptabel zijn. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan LEAD onherroepelijk vastgesteld.


Wat kunt u nog doen? Tegemoetkoming planschade aanvragen!
Bewoners die als gevolg van de bestemmingsplanwijziging schade lijden kunnen bij de gemeente Leiden een Tegemoetkoming Planschade aanvragen.

Schade als gevolg van het project LEAD betreft bijvoorbeeld waardevermindering van uw woning door: beperking woonplezier, beperking vrij uitzicht, schaduwwerking op uw woning, geluidsoverlast, onevenredige verkeers- en parkeerhinder en minder goede bereikbaarheid.

Ook als u niet eerder bezwaar of beroep heeft aangetekend tegen de wijziging van het bestemmingsplan kunt u schade claimen!


Meer algemene informatie over Planschade op de website van Vereniging Eigen Huis:
Planschade – wijziging bestemmingsplan | Vereniging Eigen Huis

Het aanvraagformulier voor een Tegemoetkoming Planschade bij de gemeente Leiden:
Vergoeding planschade – Gemeente Leiden


Let op: De schadeclaim dient te worden gemotiveerd en een onderbouwing van de hoogte van het gevraagde bedrag te omvatten. Hiervoor kan het nuttig zijn om samen met uw buren een schadeplan taxatierapport te laten opstellen via bv een NVM makelaar. Dit is echter niet verplicht. De gemeente wijst nl. een deskundige aan die adviseert over de hoogte van de toe te kennen vergoeding. Indien je het niet eens bent met de taxatie van de gemeente dien je voor een bezwaarschrift zelf wel een contra-expertise te laten opstellen.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek tot tegemoetkoming planschade brengt de gemeente Leiden €300 in rekening. Dit bedrag wordt echter terug betaald na een positief besluit.