Beroep instellen tegen LEAD t/m 27 augustus - Leiden Noord

Beroep instellen tegen LEAD t/m 27 augustus

Beroep instellen tegen LEAD t/m 27 augustus

De wijziging van het het bestemmingsplan Leiden Noord en de omgevingsvergunning tbv de bouw van LEAD zijn vastgesteld en op 15 juli bekend gemaakt.

Voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-230827.html

De beroepstermijn loopt van zaterdag 17 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021. Iedereen kan een beroep instellen tegen de besluiten, onafhankelijk of je eerder een zienswijze hebt ingediend. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan per brief, fax of via het digitaal loket.

Via deze website vindt je meer informatie over hoe je beroep kunt aantekenen bij de Raad van State (https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtsp…/hoger-beroep/). Het is niet verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat of juridisch adviseur.