Bezwaarschriften LEAD door Burgemeester en Wethouders ter zijde geschoven, Gemeenteraad aan zet (en u kunt helpen!) - Leiden Noord

Bezwaarschriften LEAD door Burgemeester en Wethouders ter zijde geschoven, Gemeenteraad aan zet (en u kunt helpen!)

Bezwaarschriften LEAD door Burgemeester en Wethouders ter zijde geschoven, Gemeenteraad aan zet (en u kunt helpen!)

In december 2020 zijn wijzigingen in het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van project LEAD dat voorziet in de bouw van 3 woontorens van 65, 85, en 115 meter hoog door de gemeente Leiden ter inzage gelegd. Hierop zijn 182 bezwaarschriften ingediend. Op dinsdag 11 mei 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de beantwoording van de bezwaarschriften die zijn ingediend.

De reactie kan HIER worden gedownload.

 

Zorgen ter zijde geschoven

Uit de door Burgemeester en Wethouders goedkeurde reactie blijkt dat niets wezenlijks wordt aangepast aan het project. Er wordt dus niets gedaan met onder meer de zorgen rondom het grote volume van de geplande woontorens en/of de enorme hoogte, de effecten op toename in verkeer in de woonwijk en op de Willem de Zwijgerlaan, de leefbaarheid van Leiden Noord (bv zorgen rondom extra overlast en veiligheid voor spelende kinderen), het risico van het bouwen van dergelijke extreme torens in een 100% lethaliteitsgebied van een hogedruk gasleiding, etc.

 

Volgende stappen

De volgende stap is dat de gemeenteraad naar de stukken gaat kijken. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal de gemeente Leiden de vergunningen die nodig zijn voor de bouw van LEAD verlenen aan de projectontwikkelaar. Het project kan dan alleen nog tegen worden gehouden via een beroepsprocedure bij de Raad van State.

 

Laat uw mening weten

Op 25 mei 2021 is er tijdens de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeenteraad de mogelijkheid om mondeling te laten weten wat u van het project of de reactie van de gemeente op een eventueel bezwaarschrift dat u heeft ingediend vindt zodat de gemeenteraadsleden uw mening in de hun besluitvorming kunnen meenemen.

 

U dient zich op 24 mei voor 12h00 aan te melden via dit aanmeldformulier. Meer informatie over inspreken is te vinden op de website van de Gemeenteraad. Vermeld  het agendapunt “RV 21.0049 Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)” bij uw aanmelding.