BUURTVERENIGING GROENOORD-NOORD KOMT MET STANDAARD "ZIENSWIJZE ONTWERPBESLUITEN LEAD" - Leiden Noord

BUURTVERENIGING GROENOORD-NOORD KOMT MET STANDAARD “ZIENSWIJZE ONTWERPBESLUITEN LEAD”

BUURTVERENIGING GROENOORD-NOORD KOMT MET STANDAARD “ZIENSWIJZE ONTWERPBESLUITEN LEAD”

Op de algemene leden vergadering van 11-06-2019 hebben de leden van de buurtvereniging Groenoord-Noord unaniem het bestuur opgedragen om in verzet te komen tegen de voorgenomen plannen van LEAD, en als dit nodig was een standaard zienswijze op te stellen.
Deze is nu gereed en voor iedereen ter beschikking gesteld (download hier de zienswijze LEAD (zelf aanvullen)). Men kan deze zienswijze overnemen en naar eigen smaak aanpassen, punten uitbreiden, schrappen of toevoegen. Hoe meer eigen punten uw zienswijze bevat, hoe beter het is.
U kunt uw zienswijze digitaal indienen tot en met donderdag 28 januari 2021 via: www.leiden.nl/zienswijze.
Wanneer u gebruikt maakt van deze zienswijze, stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt door een berichtje te sturen naar ons secretariaat via: groenoord.noord@gmail.com.
Namens het bestuur,  Hein Dijkerman.