Werkzaamheden aanleg stadsverwarming - Leiden Noord

Werkzaamheden aanleg stadsverwarming

Werkzaamheden aanleg stadsverwarming

Midden in De Kooi, bij het Kooipark, liggen de zogenoemde Centrale Blokken. De Centrale Blokken zijn woningen van woningcorporatie De Sleutels die met uitzondering van de gevel, helemaal opnieuw worden opgebouwd. De woningen worden aangesloten op stadsverwarming, waarvoor momenteel de leidingen worden aangelegd. Om de verwarming te kunnen aansluiten op de Centrale Blokken, worden er leidingen aangelegd vanaf de hoofdleiding. Deze hoofdleiding ligt langs De Zijl, aan de kant van Sportcomplex De Zijl. Vattenfall voert de werkzaamheden voor de aanleg van de stadsverwarming uit. Meer informatie over het project is te vinden op www.leiden.nl/centraleblokken