Nieuwsbrief Zorgen om LEAD - Februari 2020 - Leiden Noord

Nieuwsbrief Zorgen om LEAD – Februari 2020

Nieuwsbrief Zorgen om LEAD – Februari 2020

StopLEAD en de bewonersgroep Zorgen om LEAD hebben een nieuwsbrief uitgebracht om de mensen in Leiden-Noord te informeren over de achtergrond en voortgang van het aanstaande bouwproject LEAD.

 

Projectontwikkelaar Red Company wil op de plek waar nu de KPN & Monuta-gebouwen staan (én op het grote grasveld ertegenover) 3 woontorens gaan bouwen (ca. 580 huishoudens in drie kolommen van resp. 65, 85 en 115 meter hoog).

 

Uiteraard is iedereen bekend met de woningbouwopgave van de gemeente Leiden. Veel buurtbewoners zijn dan ook vóór een bouwplan op die (geschikte) locatie, maar niet iedereen is voor het grote volume en de enorme hoogte van de geplande woontorens. Ook de sterk gelimiteerde parkeerplaatsen en de keuze voor ontsluiting baart omwonenden zorgen. Dit levert een aanzienlijke toename van verkeer (en onveilige verkeersituaties) op in een buurt die als autoluw is bestempeld én ontwikkeld. Extra drukte op de al overbelaste Willem de Zwijgerlaan en de Marnixstraat valt ook te verwachten.

 

De bestemmingsplanwijziging staat nu voor de deur. Rond het tweede kwartaal van dit jaar wordt het voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad. Dan bestaat ook de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

 

Deelnemers aan de plangroepen va LEAD zijn uitgenodigd voor een vervolg op de eerdere participatie rondes, op donderdagavond 20 februari in ‘Het Gebouw’. Begin maart zal Red Company een openbare informatiebijeenkomst over het project organiseren, waarbij iedereen aanwezig kan zijn.

 

Klik hier om de Nieuwsbrief Zorgen om LEAD – Februari 2020 te lezen >>