Nieuwsbrief Zorgen om LEAD - Mei 2020 - Leiden Noord

Nieuwsbrief Zorgen om LEAD – Mei 2020

Nieuwsbrief Zorgen om LEAD – Mei 2020

Op 20 april jongstleden is door Red Company, de initiatiefnemer van het bouwplan LEAD, een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Leiden Noord bij de gemeente ingediend, samen met de aanvraag omgevingsvergunning (voor de nieuwbouw van 588 appartementen, het kappen van 33 bomen en aanleggen van een inrit).

StopLEAD en de bewonersgroep Zorgen om LEAD hebben een nieuwsbrief uitgebracht om de mensen in Leiden-Noord te informeren over de stappen die de komende periode gezet zullen gaan worden en wat u kunt doen indien u de komst van dit bouwproject in uw stad of leefomgeving ook niet wenselijk vindt, bijvoorbeeld vanwege de hoogte (resp. 65, 85 en 115 meter hoog), het volume (588 huishoudens), de ontsluiting via een (tot nu toe) autoluwe woonwijk, de lage parkeernorm, schaduw- of windhinder.

Klik hier om de Nieuwsbrief Zorgen om LEAD – Mei 2020 te lezen >>