Waarom het referendum uw steun wel degelijk verdient - Leiden Noord

Waarom het referendum uw steun wel degelijk verdient

Waarom het referendum uw steun wel degelijk verdient

We zijn inmiddels bijna twee weken onderweg met het verzamelen van steunbetuigingen voor het referendumverzoek over de hoogbouwplannen langs de Willem de Zwijgerlaan.

 

Ook het Leids Nieuwsblad, dat huis-aan-huis verspreid wordt, besteedde er aandacht aan. In een artikel in de editie van 25 april vraagt de schrijver zich af of deze kwestie wel genoeg draagvlak heeft in Leiden (lees hier het nieuwsbericht “Hoe breed is het draagvlak voor het referendum? De hoogte in of niet?”). Waarom zou iemand uit Zuid-West of de Merenwijk dit referendumverzoek steunen? Een referendum is harstikke duur (4,5 ton), en het haalt toch niets uit. Is dit niet puur een kwestie van NIMBY, omwonenden die geen hoogbouw willen in hun achtertuin?

 

Stuk voor stuk legitieme vragen, die dit stuk probeert te beantwoorden.

 

Vooropgesteld: natuurlijk moet er gebouwd worden op deze locatie (het oude KPN-Monuta terrein). Er is in Leiden een groot tekort aan betaalbare woningen: elke woning is er een. Maar moet het zó massaal en zó hoog?

 

Sinds de plannen van de ontwikkelaar bekend werden, hebben bewoners keer op keer hun zorgen geuit over de impact van de drie woontorens op de leefbaarheid van hun buurt.

Waarom is de verkeersontsluiting van de woontorens voorzien door een autoluwe, kinderrijke wijk? Wat zijn de effecten van het extra verkeer op de doorstroming van het verkeer op de Willem de Zwijgerlaan en op de fijnstof uitstoot? Wat is het lot van de 1.700 fietsen die de nieuwe wijkbewoners mee gaan brengen? Waarom laat de gemeente het wijkontwikkelingsplan voor Leiden-Noord los, en de gemeentelijke hoogbouwvisie (met de max op 70 meter)?

Tijdens het participatie-traject is niets met deze zorgen van de bewoners gedaan. De gemeente blijft intussen de bouwplannen vierkant steunen. Sterker nog, ze komt de ontwikkelaar ruimhartig tegemoet door de parkeernorm, tijdelijk, te verlagen (lees hier het nieuwsbericht “Leidse parkeernorm gaat vervroegd omlaag om bouwplannen niet te frustreren”). Ook legt de gemeenteraad het recente advies van de Leidse Milieuraad (samengevat: ga niet hoger dan 70 meter) naast zich neer.

 

Kortom: de Gemeente Leiden legt de rode loper uit voor een ontwikkelaar, en gaat daarbij voorbij aan de bezwaren van bewoners. Als dit zomaar kan in Leiden-Noord, is dat een precedent voor elke wijk of buurt in Leiden.

 

Steun daarom het referendumverzoek! Geef straks alle inwoners van Leiden de kans zich uit te spreken over de extreme hoogbouw in hun stad!

 

Teken de ondersteuningsverklaring digitaal met uw DigID op de website van de gemeente, of doe het in persoon op 1 van de 7 locaties in de stad (link naar de website van de gemeente met informatie hoe en waar u uw steunverklaring kunt uitbrengen).

 

Namens bewonersinitiatief ‘Zorgen om LEAD’,

Minou Schraven