Feestelijk nieuws: de koopovereenkomst voor de realisatie van de Driftkikker is ondertekend! - Leiden Noord

Feestelijk nieuws: de koopovereenkomst voor de realisatie van de Driftkikker is ondertekend!

Feestelijk nieuws: de koopovereenkomst voor de realisatie van de Driftkikker is ondertekend!

Wat een feestelijk moment: donderdagmiddag 18 april is de koopovereenkomst ondertekend van de Driftstraat 77. Hiermee is woningstichting Ons Doel de nieuwe eigenaar van dit prachtige pand en is de herbestemming een flinke stap dichterbij!

 

De driftkikker

In de Driftstraat in Leiden Noord staat een prachtige monumentale school, de Driftkikker. Gecharmeerd van het gebouw en de plek binnen de wijk, hebben Ons Doel, Cardea en Zijdekwarter Architecten een verkenning uitgevoerd. Centraal in die verkenning stond een gezamenlijke wens: het vormgeven van een bijzonder woonscenario waarbij ook bijzondere doelgroepen een plek kunnen vinden in de wijk. Waarbij iedereen zich gesteund voelt door buren en een vanzelfsprekend onderdeel van de samenleving is.

 

Uit die verkenning is een concreet voorstel gekomen voor herbestemming van de Driftkikker, samen met een woonconcept dat zorgt voor een goede mix van bewoners. Dit plan is omarmd door de gemeente Leiden, zodat zij door kunnen met verder concretiseren van de plannen.

 

De herbestemming zal uiteraard met groot respect voor het monumentale gebouw gebeuren. Uitgangspunt bij het ontwerp is de oorspronkelijke structuur. De monumentale kwaliteit is zowel in het interieur als in het exterieur zichtbaar, maar niet overal op waarde geschat. Door terug te gaan naar de heldere oorspronkelijke indeling van de school, met een brede gang aan de noordzijde en klaslokalen aan de zuidzijde, brengen we de specifieke ruimtelijke kwaliteit terug in de Driftkikker. Deze brede gang is tevens een prachtige ontmoetingsruimte voor de bewoners van de Driftkikker, een plek tussen de prive-ruimte van de woning en de openbare ruimte van de straat.

 

Het woonconcept

In de voormalige basisschool de Driftkikker wonen straks 8 huurders naast 6 huurders uit bijzondere doelgroepen. Het woonconcept is uniek door de mix van bewoners, de interactie tussen hen en door het bijzondere karakter van het gebouw. De één heeft misschien iets meer te geven dan de ander, maar samen staan ze sterk. Jongvolwassen cliënten van Cardea, die toe zijn aan het verlaten van de de zorg, worden buurtbewoners en krijgen een thuis in de samenleving. Één van de huurders is huisbewaarder en heeft een coachende rol voor alle bewoners en is contactpersoon voor de buurt. 

 

Bron: Zijdekwartier