De besluitvorming voor de Leidse Ring Noord wordt een jaar uitgesteld naar het najaar van 2019. Dat schrijft het college vandaag in een brief aan de Leidse gemeenteraad (klik hier voor de link naar de brief). “Maar van uitstel komt zeker geen afstel,” zo belooft het college. “De Leidse ring Noord is en blijft een essentieel onderdeel van de Leidse toekomstvisie voor bereikbaarheid. Alleen met de aanleg van de Leidse Ring Noord kunnen we duurzaam borgen dat doorgaand verkeer om de stad wordt geleid, zodat we in de binnenstad zoo veel mogelijk autoluwe ruimte kunnen geven aan fietsers en voetgangers”.

Het uitstel wordt veroorzaakt door de complexiteit van de samenhang tussen de ontwikkelingen rond het Kooiplein en het stationsgebied. Met name de nieuwe plek voor het busstation en de onlangs door het college aangekondigde ‘verrijking’ van het masterplan voor het stationsgebied zorgen ervoor dat het college meer tijd wil nemen voor een finaal besluit.

Ook bij het Kooiplein is volgens het college sprake van een zeer complexe opgave. “Het is zoeken naar een goed evenwicht tussen bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en verstedelijking.”

et college wijst de raadsleden erop dat uitstel ook voordelen heeft. De komende maanden gaat het stadsbestuur met alle betrokken partijen in gesprek en zoekt dan naar meer kwaliteit en integraliteit. Ook lopen verschillende plannen door de vertraging meer gelijk op waardoor er een meer samenhangende afweging gemaakt kan worden. Het gaat daarbij om de uitvoering van de Engelendaal in Leiderdorp en de Plesmanlaan in Leiden.

Over de problemen rondom de ontwikkelingen bij het Kooiplein wil het college de raadsleden binnenkort apart informeren tijdens een presentatie in de raad. De risico’s hebben te maken met aanpassingen die jaren geleden zijn gedaan rond de bouw van de Kooitunnel. Door die wijzigingen is het onzeker of de tunnel voldoende draagkracht heeft om bebouwd te worden. De gemeente constateert dat de ontwikkelaar daardoor een nieuwe onderhandelingspositie heeft en ook dat er extra plankosten gemaakt moeten worden. Ook de vertraging heeft mogelijk een kostenopdrijvend effect. Al met al denkt de gemeente ruim een miljoen extra kwijt te zijn.

Bron: https://sleutelstad.nl/2018/10/18/uitstel-besluitvorming-leidse-ring-noord/