TIEN PUNTENPLAN | VOLN - Leiden Noord

TIEN PUNTENPLAN | VOLN

TIEN PUNTENPLAN | VOLN

ACHTERGROND:
Het is al weer bijna 20 jaar geleden dat bewoners in de wijk een keuze maakten voor de Balans in Leiden Noord; een aantal plekken op “metamorfose niveau” transformeren met o.a. de realisatie van nieuwe woonconcepten en aantrekkelijke woonmilieus. Die plekken waren Groenoordhallen, Gasfabriek terrein (Nieuw Leyden) en Kooiplein. Het WijkOntwikkelingsPlan (WOP) Leiden Noord heeft veel fysieke veranderingen in Leiden Noord teweeg gebracht. De economische crisis vertraagde het veranderingsproces met name in die gebieden waar sprake van het “metamorfose scenario”, maar betekende geen afstel van
plannen.

TIEN PUNTENPLAN LEIDEN NOORD dec 2016