Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst omtrent Willem de Zwijgerbrug - Leiden Noord

Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst omtrent Willem de Zwijgerbrug

Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst omtrent Willem de Zwijgerbrug

Een aantal bewoners in de omgeving van de Willem de Zwijgerbrug is al enige tijd met de gemeente Leiden in overleg over het verbeteren van de situatie rondom de brug. Het gaat daarbij om het vergroenen van de Willem de Zwijgerbrug en om maatregelen om de geluidsoverlast rondom de brug te verminderen. Graag informeer ik u over de stand van zaken van dit project en over de online informatiebijeenkomst die op woensdag 11 november wordt georganiseerd.

 

Huidige stand van zaken

De komende jaren neemt het autoverkeer op de Willem de Zwijgerbrug toe, dit komt onder andere door de aanleg van de Leidse Ring Noord. In het kaderbesluit van de Leidse Ring Noord staat beschreven dat de gemeente Leiden rond en op de Willem de Zwijgerbrug maatregelen uitvoert die geluidsoverlast verminderen. In combinatie met deze maatregelen worden ook de fietspaden en de groeninrichting verbeterd. In de afgelopen periode is het ontwerp voor de geluidsschermen op de brug, de aansluiting van de fietspaden en de groeninrichting uitgewerkt. De omgeving rondom de Willem de Zwijgerbrug wordt waar mogelijk vergroend, zoals bij de kade langs de Haarlemmertrekvaart en de middenberm van de Willem de Zwijgerbrug. Dit ontwerp is nu klaar en laten we graag aan u zien. Daarna is het aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen.

 

Digitale informatiebijeenkomst

Wij nodigen u van harte uit voor een digitale informatiebijeenkomst op woensdagavond 11 november. Tijdens deze avond presenteren wij het ontwerp en is er ruimte om uw vragen daarover te stellen. Het programma is als volgt:

  • 19.20 uur Aanmelden via Microsoft Teams.
  • 19.30 uur Welkomstwoord en doel en opzet van deze digitale avond.
  • 19.40 uur Presentatie van het ontwerp met de mogelijkheid om via de chatfunctie reacties te plaatsen/vragen te stellen.
  • 20.10 uur Na de presentatie worden de ontvangen vragen per onderwerp besproken.
  • 21.00 uur Einde digitale informatiebijeenkomst.

Vragen die nog niet zijn beantwoord, worden met beantwoording toegevoegd aan het verslag van de bijeenkomst.

 

Aanmelden U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar leidsering@leiden.nl. Dan sturen wij u een link voor de Teams-vergadering. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de presentatie en het verslag van de avond willen ontvangen, dan kunt u dit ook aangeven door te mailen naar leidsering@leiden.nl.