Leidens Ontzet 2019 voor het eerst met eco-glazen - Leiden Noord

Leidens Ontzet 2019 voor het eerst met eco-glazen

Leidens Ontzet 2019 voor het eerst met eco-glazen

Dit jaar wordt er op 2 en 3 oktober voor het eerst gebruikgemaakt van eco-glazen met statiegeld in Leiden. Dit geldt voor alle horeca in de openbare ruimte. Dus zowel de bars op straat als de standjes en horecakramen. Op deze manier willen we zorgen voor minder (zwerf)afval en het eenmalig gebruik van plastic terugdringen.

 

Vanaf 2019 wordt op Leidens Ontzet in de openbare ruimte gewerkt met eco-glazen (herbruikbare bekers, ook wel bekend als hardcups) met statiegeld van minimaal € 1,-. Dit is de eerste keer dat in Leiden op een stadsbreed evenement met eco-glazen wordt gewerkt. Eerder was het al verplicht om met eco-glazen te werken op kleine evenementen.

 

Waarom eco-glazen?
Deze maatregel vermindert de hoeveelheid (zwerf)afval en gaat het gebruik van (wegwerp)plastic en de wegwerpcultuur tegen. Met het gebruik van de eco-glazen wil Leiden ook de bewustwording over het gebruik van plastic vergroten. Leiden sluit hiermee aan op de aankomende Europese regelgeving om de effecten van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik op het milieu en op de menselijke gezondheid te voorkomen en te verminderen. Leiden draagt ook op deze manier bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld, zoals “#12 Verantwoorde consumptie en productie” en “#14 Leven in het water”.

 

Eén systeem
Inmiddels wordt er op meer plekken in Nederland gewerkt met eco-glazen, meestal betreft het evenementen op één (afgeschermd) terrein. In Leiden gaat het om de hele stad. Uniek is dat er met één gezamenlijk systeem wordt gewerkt. Dat betekent dat je het eco-glas dat je koopt bij bijvoorbeeld de sapjeskraam of op de kermis ook weer kan inleveren bij het bestellen van een biertje of fris bij een bar op een andere plek in de stad en andersom. Het werken met eco-glazen wordt verplicht voor vergunninghouders van een evenementen-, buitentap-, standplaats- of standplaatsvergunning voor de kermis. Er zijn straks meer dan vijftig afgiftepunten.

 

Samenwerking met horeca en maatschappelijke partners
Invoering gebeurt in nauw overleg met betrokken partijen. Er is regelmatig overleg geweest met de horecaondernemers. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het plaatsen van extra afvalbakken, zodat ander afval zo min mogelijk op straat of in het water belandt. Het gebruik van eco-glazen vergt een goede gezamenlijke (logistieke) voorbereiding en communicatie. Gemeente Leiden ondersteunt het werken met eco-glazen door te investeren in projectleiding voor de implementatie, communicatie en het bekostigen van de huur van glazen gekoppeld aan één gezamenlijk systeem. In opdracht van de gemeente heeft het Centrummanagement Leiden hier een trekkersrol in samen met een werkgroep bestaande uit KHN, Café vereniging Leiden, de 3 October Vereeniging, PKvV, Leiden Marketing en de gemeente. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Heineken, Grolsch, Coca-Cola, de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Rabobank Leiden-Katwijk.

 

Evaluatie
De gemeente wil vanaf 2020 voor alle evenementen in de openbare ruimte het werken met eco-glazen met statiegeld verplichten. Na de viering van Leidens Ontzet vindt een evaluatie plaats en worden er aanbevelingen gedaan voor de hierna volgende evenementen die met eco-glazen zullen werken en de editie van 2020. Deze aanbevelingen worden breed gedeeld zodat ook andere gemeenten hier kennis van kunnen nemen.

 

Bron: Persbericht Gemeente Leiden