Toekomstvisie van Leiden vastgelegd in waarden en verhaallijnen - Leiden Noord

Toekomstvisie van Leiden vastgelegd in waarden en verhaallijnen

Toekomstvisie van Leiden vastgelegd in waarden en verhaallijnen

Leiden heeft een toekomstvisie voor de stad. In de Omgevingsvisie Leiden 2040 wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Leiden er in 2040 uit zal komen te zien. Na een inspraakperiode, waarin de stad kon reageren, legt het college van burgemeester en wethouders nu de eerste versie van de toekomstvisie voor aan de gemeenteraad.

 

Leiden werkt aan de toekomst van de stad. In de Omgevingsvisie Leiden 2040 staat hoe Leiden omgaat met belangrijke onderwerpen zoals woningen, bereikbaarheid en klimaatverandering. Meer betaalbare en duurzame woningen, aanpassingen aan het klimaat zijn enkele voorbeelden van belangrijke vraagstukken die we ook in Leiden moeten aanpakken. Daarom is het nodig om keuzes te maken. Om de richting voor de toekomst van Leiden te kunnen bepalen, is veel informatie nodig. Daarvoor zijn verschillende onderzoeken en analyses uitgevoerd. Ook hebben veel Leidenaren en andere belanghebbenden, jong en oud, op verschillende manieren meegedacht. Afgelopen februari heeft ook de gemeenteraad aandachtspunten voor de omgevingsvisie meegegeven aan het college.

 

Uit alle input komen zeven Leidse waarden die de stad belangrijk vindt voor de verdere ontwikkeling van Leiden:
1.    Leidenaren voelen zich verbonden met elkaar.
2.    Leiden is van ons allemaal.
3.    De stad is compact.
4.    Een waterstad.
5.    Groen hoort erbij.
6.    We koesteren onze historie.
7.    Maken en delen van kennis.

 

Verhaallijnen
Op basis van deze zeven Leidse waarden, trends en noodzakelijke ontwikkelingen legt het college zes verhaallijnen voor aan de gemeenteraad – ieder rondom een thema – die beschrijven hoe Leiden zich tussen de dag van vandaag en het jaar 2040 verder kan ontwikkelen. Deze verhaallijnen zijn:
1.    Leiden, stad van historie en cultuur.
2.    Leiden, groene en gezonde stad.
3.    Leiden, stad voor iedereen.
4.    Leiden, stad van onderwijs, kennis en werk.
5.    Leiden, verbonden stad.
6.    Leiden, waterstad.

 

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “De verhaallijnen zijn een soort brillen waardoor je naar de toekomst van de stad kan kijken. De omgevingsvisie geeft Leiden een duidelijke stip op de horizon waar we samen met inwoners, bedrijven, corporaties en andere organisaties en initiatiefnemers naar toe werken. Maar we zijn er nog niet. Dit is een eerste versie. Zie het als het belangrijkste startdocument voor de toekomst van Leiden. In de komende jaren wordt de visie verder aangevuld en verrijkt. Ook daar zullen we de stad weer bij betrekken. Alleen niet meer zo uitgebreid als afgelopen jaar.”

 

Aanpassingen
Tijdens de afgelopen inzageperiode zijn twee inloopavonden geweest. In totaal kwamen 18 reacties binnen. Naar aanleiding daarvan heeft het college besloten om de binnenstad en het thema biodiversiteit prominenter aandacht te geven. Ook zijn nu duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties opgenomen, ‘Sustainable Development Goals’ genaamd. Wethouder Spijker: “Veel reacties gingen over onderwerpen die nog niet in detail zijn uitgewerkt, zoals over bedrijventerreinen en duurzame mobiliteit. Op dit moment werken we voor deze onderwerpen aan nieuw beleid. De hoofdlijnen daarvan zullen in 2020 in de volgende versie van de omgevingsvisie worden opgenomen.”

 

De gemeenteraad neemt waarschijnlijk voor de zomer een besluit over de eerste versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040. In de volgende versie (genaamd Omgevingsversie Leiden 2040 1.1) zullen ook de Leidse waarden en verhaallijnen concreter worden en aan plekken in de stad gekoppeld worden.

 

Meer informatie
De volledige Omgevingsvisie Leiden 2040 staat op www.leiden.nl/2040. Ook alle inspraakreacties en de uitkomsten van de verschillende participatietrajecten zijn hier te vinden. En de komende maanden staan hier de stappen om tot de volgende versie van de omgevingsvisie 1.1 te komen.

 

Omgevingswet
Vanaf 1 januari 2021 treedt een nieuwe wet in Nederland in werking: de Omgevingswet. Onderdeel daarvan is dat elke gemeente een omgevingsvisie heeft. De Omgevingsvisie Leiden 2040 gaat over ontwikkeling, gebruik, beheer, behoud en bescherming van de fysieke leefomgeving.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden