Slotbijeenkomst participatietraject op woensdag 17 juli - Leiden Noord

Slotbijeenkomst participatietraject op woensdag 17 juli

Slotbijeenkomst participatietraject op woensdag 17 juli

De gemeente presenteert op woensdag 17 juli het gebiedsprofiel voor het Energiepark en omgeving aan de deelnemers van het participatietraject. Tijd en locatie worden nog bekend gemaakt, onder andere via het Stadsnieuws. Deelnemers aan het participatietraject ontvangen in juli een uitnodiging.
Het gebiedsprofiel geeft antwoord op de vraag waar er gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden en hoe en wanneer bepaalde locaties binnen het gebied ontwikkeld worden.

 

Klankbordgroep en gesprekken (markt)partijen
Vooruitlopend op de slotbijeenkomst is de gemeente in gesprek met de klankbordgroep, bestaande uit diverse belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken wordt dieper ingegaan op de diverse thema’s die in het gebiedsprofiel een plek krijgen. Daarnaast voert de gemeente consultatiegesprekken met zes marktpartijen. Deze wederzijds vrijblijvende consultatiegesprekken vinden plaats op 4 juni a.s. op de PROVADA, de grootste vastgoedbeurs in Nederland.
De gemeente gaat met deze marktpartijen in gesprek over concrete vragen die spelen bij de totstandkoming van het gebiedsprofiel en over de te volgen strategie voor ontwikkeling van dit gebied samen met de markt. Dit betekent ook dat de gemeente nog geen keuze heeft gemaakt welke marktpartij(en) dit gebied gaat of gaan ontwikkelen. De partijen (burgerinitiatieven en/of marktpartijen) die nu actief plannen voor het gebied aan het maken zijn, doen dat op eigen initiatief.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden