Hoogbouw torens LEAD: 18 december procedure vergunningen en bestemmingsplanwijziging van start - Leiden Noord

Hoogbouw torens LEAD: 18 december procedure vergunningen en bestemmingsplanwijziging van start

Hoogbouw torens LEAD: 18 december procedure vergunningen en bestemmingsplanwijziging van start

Projectontwikkelaar Red Company wil op de plek waar nu de KPN & Monuta-gebouwen staan (én op het grote grasveld ertegenover) 3 woontorens gaan bouwen (ca. 580 huishoudens in drie kolommen van resp. 65, 85 en 115 meter hoog).

 

Na lange tijd van ogenschijnlijke stilte is door de projectontwikkelaar en de gemeente gewerkt aan de benodigde bestemmingsplanwijzing en omgevingsvergunning.

 

Deze wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning staan nu echt voor de deur.

 

Op 15 december zal het College van burgemeester en wethouders van Leiden waarschijnlijk positief besluiten over de bestemmingsplanwijziging en de door de projectontwikkelaar aangevraagde omgevingsvergunning.

 

Het is NU tijd voor ACTIE mocht u het niet eens zijn met bijvoorbeeld:

  • Het grote volume van de geplande woontorens en/of de enorme hoogte
  • De effecten op toename in verkeer in de woonwijk en op de Willem de Zwijgerlaan
  • De leefbaarheid van Leiden Noord (bv zorgen rondom extra overlast en veiligheid voor spelende kinderen)
  • Parkeerproblematiek door het beperkte aantal parkeerplaatsen in de woontorens
  • Problemen voor het fietsverkeer langs de torens als gevolg van effecten op wind
  • Minder zonuren in uw woning, op uw dakterras of uw zonnepanelen
  • Waardevermindering van uw woning
  • Onvoldoende of onjuist uitgevoerd vooronderzoek (bv op het gebied van verkeer en parkeren)
  • Onaanvaardbare milieu- en ecologische gevolgen (bv kappen volwassen bomen, effecten op beschermde diersoorten)
  • etc

 

Geef uw mening door aan de gemeente via een brief (= zienswijze)

U kunt uw mening over het project doorgeven aan de gemeente door uw bezwaren op te schrijven in een brief. Dit heet een zienswijze. Op basis van uw zienswijze kan de gemeente het besluit nog aanpassen. Het is dus belangrijk om uw bezwaar te laten horen. Als u uw mening niet kenbaar maakt dan zal de wijziging van het bestemmingsplan snel worden doorgevoerd en de omgevingsvergunning worden vastgesteld waarna de bouw van LEAD zoals beoogd door de projectontwikkelaar kan starten.

 

U kunt uw zienswijze pas indienen als het ontwerpbesluit is vastgesteld en gepubliceerd (naar verwachting vanaf 18 december 2020). Uiterlijk 6 weken na de publicatiedatum moet uw zienswijze zijn ontvangen door de gemeente.

 

Uw zienswijze is van groot belang

Uw zienswijze is niet alleen van groot belang omdat 1) op basis van uw zienswijze aanpassingen aan het plan kunnen worden gedaan, maar ook 2) omdat anders uw recht vervalt om later nog in beroep te kunnen gaan tegen het besluit van de gemeente.

 

Rechtsbijstandverzekering

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben dan kunt u uw verzekering mogelijk om hulp vragen bij het opstellen van uw zienswijze. Vraag daarom NU om advies.

 

Planning & Procedure

*B&W= Burgemeester en Wethouders; **SO= Stedelijke ontwikkeling

 

Meer informatie?

Overzicht laatste informatie Leiden Noord over LEAD

Overzicht laatste informatie Nieuw Leyden over LEAD

 

Informatie over wonen en bouwen in Leiden

Informatie Rijksoverheid Bezwaar maken tegen Bestemmingsplan

Informatie Kenniscentrum Infomil Procedure Bestemmingsplan

 

Informatie in Beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State