Update project LEAD en mogelijkheid tot indienen zienswijze (reacties) - Leiden Noord

Update project LEAD en mogelijkheid tot indienen zienswijze (reacties)

Update project LEAD en mogelijkheid tot indienen zienswijze (reacties)

LEAD is het plan om drie woontorens te bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens komen op de plek van het verouderde KPN-kantoor en uitvaartcentrum Monuta. Inmiddels zijn alle toetsingen voor de door de ontwikkelaar aangevraagde vergunningen afgerond en heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage te leggen. Tijdens de zienswijzentermijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze worden in samenhang behandeld. De verlening van de vergunningen door het college kan pas plaats vinden nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Nadat alle gecoördineerde besluiten zijn genomen, is beroep mogelijk bij één instantie, namelijk de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze afdeling behandelt de besluiten daarbij als één besluit.

Op www.leiden.nl/lead vindt u alle informatie over de vergunningen en het indienen van een zienswijze.

Kijk hier voor een voorbeeld van een zienwijze zoals ingediend door een bewoner van Nieuw Leyden:  Zienswijze LEAD

Kijk ook voor meer achtergrond informatie op onze website www.leiden-noord.nl.