Weinig steun voor voetgangersbrug Maresingel - Leiden Noord

Weinig steun voor voetgangersbrug Maresingel

Weinig steun voor voetgangersbrug Maresingel

De herinrichting van het Energiepark kan rekenen op flinke steun uit de buurt. Toch valt het plan van de gemeente Leiden om een voetgangersbrug aan te leggen over de Maresingel, niet bij iedereen in goede aarde. Omwonenden vrezen overlast van wandelaars en hangjongeren. De directie van vrije school de Mareland, die de brug in het verlengde van haar schoolplein getekend ziet worden, verwacht een onveilige verkeerssituatie. En de initiatiefnemers van Nieuw Leids Bolwerk denken dat een doorgaande fietsverbinding het wandelgenot bederft.

 

De opvang van daklozen en verslaafden (Stichting De Binnenvest) op het voormalige energieterrein zorgde al eerder voor discussies over een mogelijk aan te leggen brug. Toen een deel van het terrein in 2013 gesaneerd moest worden, leidde het voorstel van de gemeente om een tijdelijke toegangsbrug over de Maresingel aan te leggen, tot felle protesten. Met name het schoolbestuur van de Mareland was fel tegen. De toenmalige directeur wist de gemeenteraad te overtuigen om haar plannen te wijzigen nadat hij aangaf zich zorgen te maken over de veiligheid van de leerlingen wanneer verslaafden dagelijks langs het schoolplein van en naar de toegangsbrug zouden lopen.

 

Hangplek
“Nu bekend is dat de opvang van De Binnenvest binnenkort zal verhuizen naar een gebouw aan de andere kant van het Energiepark zijn de bezwaren veranderd, maar zowel de buurt als wij van Nieuw Leids Bolwerk zijn nog steeds tegen een brug”, stelt woordvoerder Diana Burton. De voorzitter van de wijkvereniging Groenoord-Zuid, André Goedegebure, onderschrijft het bezwaar: “Op zich is het leuk dat het park goed toegankelijk is, maar we hebben in onze wijk al jaren overlast door jongeren die de pleintjes in onze buurt gebruiken als hangplek. Een extra verbinding, die bovendien midden in de wijk uitkomt, kan zomaar voor meer toestroom van jongeren zorgen”, stelt hij.

 

De wijkvereniging begrijpt niet waarom de gemeente een extra brug in haar plannen zet. “De noord-zuid verbinding die men zo graag wil maken, snap ik. Maar er zijn al twee oversteekplaatsen. Ik heb het idee dat iedereen gewend is aan de brug als optie en niemand zich meer afvraagt hoe belangrijk hij nou echt is”, aldus Goedegebure. Nieuw Leids Bolwerk is vooral bang voor een fietsersbrug. “Als er gefietst wordt en er flitsen van die elektrische fietsen om je oren, zit je daar niet meer lekker op een bankje”, stelt Burton. De woordvoerder van het burgercollectief ziet persoonlijk nog wel voordelen in de aanleg van een voetgangersbrug, maar schaart zich achter de bezwaren uit de buurt.

 

De gemeente wil niet vooruitlopen op de resultaten van de haalbaarheidsstudie die momenteel wordt uitgevoerd: “Wij wachten op het rapport dat in januari af is. Dan zullen we reageren op bezwaren tegen (delen van) de plannen”, zegt een woordvoerder.

 

Participatie
Al bij de eerste herontwikkelingsplannen voor het Energiepark gingen omwonenden fel in protest. “We hebben gevochten om te voorkomen dat het park een evenemententerrein zou worden naar voorbeeld van de Westergasfabriek in Amsterdam”, vertelt Burton. Om ook met een alternatief te komen ontwikkelden de buurt, inmiddels verenigd onder de naam ‘Nieuw Leids Bolwerk‘, een eigen gebiedsvisie voor het Energiepark die zij in juli 2019 overhandigden aan wethouder Fleur Spijker. De gemeente gaf toen aan erg te spreken te zijn over de burgerparticipatie (de betrokkenheid van de burgers) bij het herontwikkelingstraject.

 

 

Bron: Sleutelstad