Brief aan gemeente over Leidse Ring - Leiden Noord

Brief aan gemeente over Leidse Ring

Brief aan gemeente over Leidse Ring

ln deze brief informeren wij u over de redenen onder ons besluit om u een voorstel voor een
herzien kaderbesluit over de Leidse Ring Noord (LRN) een half jaar later aan u voor te leggen
dan tot nu toe gepland. Besluitvorming verschuift daarmee van eind 2018 naar het najaar
2019.

brief-aan-gemeenteraad-kooiplein-lrn