Alternatieve Factsheet – Zorgen om LEAD - Leiden Noord

Alternatieve Factsheet – Zorgen om LEAD

Alternatieve Factsheet – Zorgen om LEAD

Naar aanleiding van vragen tijdens de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van 7 februari j.l. heeft de bewonersgroep Zorgen om LEAD een Factsheet Zorgen om LEAD en een bijbehorend Werkdocument over het bouwproject LEAD opgesteld.

 

De punten in dit document zijn de haken en ogen die volgens de bewonersgroep aan het bouwproject LEAD kleven, het werpt een kritische blik op de huidige Nota van Uitgangspunten die voorligt en het is een reactie op de Factsheet die RED Company onlangs op hun website publiceerde. Ook heeft de bewonersgroep desgevraagd globaal nagedacht over “het alternatief” voor LEAD. Het motto is immers: “Niet anti, maar anders.”

 

De ondertitel van het document “Hoe zit het nu echt?”, is een reactie op de ondertitel van de Factsheet van de projectontwikkelaar waarin wordt gesteld “Hoe zit het nu precies?”. Zij hopen met dit document een tegengeluid te laten horen en hun kant van het verhaal te kunnen vertellen. Het document is ook gedeeld met alle leden van de gemeenteraad van Leiden.

 

Op donderdag 7 maart staat de volgende vergadering van de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling gepland, waarin LEAD aan de orde komt. Op donderdag 14 maart volgt de Gemeenteraadsvergadering waar LEAD geagendeerd staat.

 

WEBLINK naar FactSheet Zorgen om LEAD