Nieuwe naam Buurtvereniging en de Algemene Ledenvergadering - Leiden Noord

Nieuwe naam Buurtvereniging en de Algemene Ledenvergadering

Nieuwe naam Buurtvereniging en de Algemene Ledenvergadering

In september afgelopen jaar zijn de statuten aangepast en heeft onze buurtvereniging de naam ‘Buurtvereniging Groenoord-Zuid/Nieuw Leyden/Noorderkwartier-West’. De verkorte naam is: Buurtvereniging GNZ NL NKW.

Stand van zaken:

 • m.b.t. de Nieuwe Energie: Het participatie traject is begonnen. De eerst stap is gewonnen, het eerdere plan hier grootse evenementen te laten plaatsvinden is van de baan. Het Leids Nieuw Bolwerk is in gesprek met een ontwikkelaar voor een plan voor het woondeel.  De fietsverbinding over de dam zal in september worden gerealiseerd. Meldingen inzake overlast van de daklozen zal na de openstelling van de brug geregistreerd worden.
 • m.b.t. Lead: 7 maart zal de Raad een besluit nemen over de uitgangspunten van de bouwproject. Vanuit het voorzittersoverleg zal vóór die tijd een brief naar de gemeente gaan m.b.t. alle ontwikkelingen en projecten in de wijk en de vraag naar een duidelijk opvolging van het huidige W.O.P.(wijkontwikkelingsplan). Het plan dat er nu ligt is inmiddels al 15 jaar oud.
 • m.b.t. Meet&Greet: De ruimte zal alleen voor kleinschalige bijeenkomsten en vergaderingen gebruikt gaan worden. Geen grote bijeenkomsten, muziek etc. meer in verband met mogelijke overlast. De ruimte zal dit jaar ook weer dienen als stemlokaal bij de Provinciale en Waterschap verkiezingen op 20 maart en bij de verkiezingen voor het Europees parlement op 23 mei. Voor deze twee dagen wordt hierbij een oproep gedaan aan mensen die willen helpen bij het zorgen voor gezelligheid, ontvangst en de koffie. Mensen die willen helpen kunnen een berichtje sturen naar Nieuwsbriefgroenoord@gmail.com.

 

Algemene Ledenvergadering:

Dit jaar is de Algemene Ledenvergadering op woensdag 3 april om 20.00 u in Meet&Greet. Het thema op de vergadering  zijn de ontwikkelingsprojecten  in onze wijken. Voorlopig staan de volgende punten op de agenda:

 1. De herinrichting van de Maresingel.
 2. De fietsverbinding over de singel.
 3. De herinrichting van de Hansenstraat inclusief geveltuintjes.
 4. De wandelboulevard lang de Haarlemmerweg
 5. Het Energiepark
 6. De plannen Lead.

Verder zullen de twee vaste agendapunten besproken worden:

 1. De samenstelling van het bestuur.
 2. Het financieel jaaroverzicht 2018.