Werkzaamheden voor de aanleg van de drainagebuis Noorderkwartier Oost van start - Leiden Noord

Werkzaamheden voor de aanleg van de drainagebuis Noorderkwartier Oost van start

Werkzaamheden voor de aanleg van de drainagebuis Noorderkwartier Oost van start

Op donderdag 29 oktober legde Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte) een drainagebuis in de grond in de wijk Noorderkwartier Oost. Deze wijk wordt als 1e wijk in Leiden klimaatadaptief heringericht.

 

Noorderkwartier Oost wordt op deze manier voorbereid op de toekomst, waarin het vaker hard gaat regenen maar er ook lange, droge en hete periodes zullen zijn. De drainagebuis die de wethouder in de grond heeft gelegd is een grondwaterstand-regulerende drainage. De drainagebuis neemt water op en voert het af, maar kan ook andersom doen. Zo wordt de grondwaterstand op peil gehouden. Te hoge grondwaterstand betekent wateroverlast en ook groen kan daar niet tegen. Een te lage grondwaterstand betekent extra bodemdaling, omdat de bodem te droog is. Meer weten over het klaarmaken van de wijken voor de toekomst? Kijk op www.leiden.nl/klaarvoordetoekomst