Update derde participatiebijeenkomst over het Energiepark - Leiden Noord

Update derde participatiebijeenkomst over het Energiepark

Update derde participatiebijeenkomst over het Energiepark

Dinsdag namen zo’n 100 bewoners en andere belanghebbenden deel aan de 3e participatiebijeenkomst voor het Energiepark en omgeving in Nieuwe Energie. Deelnemers werden verdeeld over 10 tafels. Zij gingen met elkaar in gesprek en prikten foto’s van o.a. woningen, horeca, recreatie, groen en evenementen op een kaart van het gebied en schetsten zo hun gewenste Energiepark. Met name het onderwerp kleinschalige evenementen leverde discussie op. Over de betekenis van het thema kleinschalige evenementen gaat de gemeente dan ook met de Klankbordgroep Energiepark op korte termijn verder in gesprek. Toch kwamen de meeste groepen tot een invulling waar iedereen aan tafel achter stond. Aan het einde van de avond presenteerde ieder groepje haar Energiepark aan de andere aanwezigen. Groen, woningen, ambachtelijke bedrijfjes, kunst, kleinschalige horeca en evenementen, ideeën voor recreatie waren thema’s die terug kwamen in de plattegronden.

Een week eerder heeft de gemeente een zelfde sessie gedaan met twee groepen enthousiaste kinderen en jongeren. Waardevolle input voor het gebiedsprofiel dat de gemeente voor de zomer klaar wil hebben. In juni presenteert de gemeente de resultaten van het participatietraject aan de deelnemers van het traject.

 

Initiatieven van derden

Verschillende (markt)partijen hebben de gemeente inmiddels benaderd, omdat ze interesse hebben in het ontwikkelen van (een deel van) het gebied. Met hen voert de gemeente oriënterende gesprekken. In het besluit dat de gemeente voorbereidt over het gebiedsprofiel, ligt de gemeente ook de aanpak toe hoe (markt)partijen betrokken worden bij de ontwikkeling van het gebied.

Aan het eind van de participatieavond kondigde Nieuw Leids Bolwerk aan dat er op 11 april a.s. door hen een bijeenkomst voor omwonenden wordt georganiseerd om te komen tot een raamwerk van open normen. Meer informatie daarover zie www.nieuwleidsbolwerk.nl.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden