Eerste versie Omgevingsvisie Leiden 2040 uitgewerkt - Leiden Noord

Eerste versie Omgevingsvisie Leiden 2040 uitgewerkt

Eerste versie Omgevingsvisie Leiden 2040 uitgewerkt

Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de Omgevingsvisie Leiden 2040. Hierin wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Leiden er in de toekomst uit komt te zien. Op de eerste versie van deze omgevingsvisie kan iedereen van 8 maart tot en met 23 april reageren.

Om de richting voor de toekomst van Leiden te kunnen bepalen is veel informatie nodig. Verschillende Leidenaren en andere belanghebbenden dachten de afgelopen maanden mee. Ook de gemeenteraad gaf aandachtspunten mee. Uit alle input komen zeven Leidse waarden die de stad belangrijk vindt voor de verdere ontwikkeling van Leiden. Op basis van die waarden, trends en noodzakelijke ontwikkelingen stelt het college zes verhaallijnen voor – ieder rondom een thema – die beschrijven hoe Leiden zich tussen de dag van vandaag en het jaar 2040 verder kan ontwikkelen.

 

Reageren

Tot en met 23 april ligt de eerste versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 ter inzage. Wilt u op het stuk reageren kijk dan op www.leiden.nl/inspraak. Op 28 maart en op 9 april van 17.00 – 19.30u is er op het stadhuis een inloopavond om vragen over de inhoud en het proces van de omgevingsvisie te stellen. Na 23 april worden de reacties verwerkt door het college en naar de gemeenteraad gestuurd. In de komende jaren wordt de visie verder aangevuld en verrijkt. We werken nu dus aan een versie 1.0.

Informatie
Uitgebreide informatie over de omgevingsvisie staat op www.leiden.nl/2040. Hier staan ook alle uitkomsten van de participatietrajecten die in 2018 rondom Leiden 2040 plaatsvonden.

Omgevingswet
Vanaf 1 januari 2021 treedt een nieuwe wet in Nederland in werking: de Omgevingswet. Onderdeel daarvan is dat elke gemeente een omgevingsvisie heeft. De Omgevingsvisie Leiden 2040 gaat over ontwikkeling, gebruik, beheer, behoud en bescherming van de fysieke leefomgeving.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden