Nieuwe bijeenkomsten gepland vanuit de Gemeente Leiden over de herontwikkeling van het Energiepark - Leiden Noord

Nieuwe bijeenkomsten gepland vanuit de Gemeente Leiden over de herontwikkeling van het Energiepark

Nieuwe bijeenkomsten gepland vanuit de Gemeente Leiden over de herontwikkeling van het Energiepark

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt volgens de Gemeente Leiden unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw en cultuur. Binnen de kaders van de gemeente kan er een haalbaar en uitvoerbaar plan worden georganiseerd in samenwerking met initiatiefnemers, belangebbenden en bewoners. Deze samenwerking is van grote waarde en belang. Daarom is er participatietraject gestart, waarbij de gemeente in gesprek gaat met de wijk, de stadspartners en andere betrokkenen. Het participatietraject is in november 2018 van start gegaan. U kunt nog steeds op verschillende manieren meedenken met de gemeente over de herontwikkeling van het Energiepark.

Themabijeenkomst op 30 januari 2019. Deelnemers gaan in groepjes in gesprek over verschillende thema’s.

 

Verdiepingsbijeenkomst op dinsdag 26 maart 2019. Deelnemers gaan in groepjes in gesprek aan de hand van stellingen over verschillende thema’s.

 

Daarna zal er een slotbijeenkomst plaats vinden.

 

Meld je nu aan voor de bijeenkomsten van de gemeente over de invulling van het Energiepark op 30 januari en 26 maart via het contactformulier. Schrijf in het onderwerpveld ‘Vervolgbijeenkomsten Energiepark en omgeving’. Aanmelden is alleen mogelijk voor beide bijeenkomsten. Het contactformulier kunt u hier vinden.

 

Als u op de hoogte wil blijven van het proces van de herontwikkeling van het Energiepark verwijs ik u door naar deze pagina. Daar worden geregeld updates voor iedereen geplaatst. .