LAATSTE WEEK REFERENDUM - KOM NU IN ACTIE! - Leiden Noord

LAATSTE WEEK REFERENDUM – KOM NU IN ACTIE!

LAATSTE WEEK REFERENDUM – KOM NU IN ACTIE!

Er zijn 5 weken voorbij van de periode van 6 weken voor het verzamelen van steunbetuigingen voor een referendum over het bouwplan LEAD met 3 woontorens oplopend in hoogte van 65, nar 85 en zelfs 115 meter langs de Willem de Zwijgerlaan. De afgelopen week zijn er wederom bijna 500 steunbetuigingen bij gekomen.

 

De tussenstand staat daarmee op 2860 rechtsgeldige steunbetuigingen. Dit zijn er heel veel, en in hele korte tijd. De initiatiefnemers van het referendum en de vele Leidenaren die het initiatief steunen hebben hiermee een duidelijk signaal af gegeven en de discussie in de stad op gang weten te brengen. De initiatiefnemers zijn ook danook zeer dankbaar voor de steun die ze van zo veel Leidenaren hebben gekregen.

 

Er zijn echter nog heel veel meer steunbetuigingen nodig. Pas bij 5000 stemmen zal elke Leidenaar de kans geboden worden zich uit te spreken over het bouwproject LEAD en de precedentwerking die het voor de rest van de stad zal hebben.

 

Het is niet ondenkbaar dat dit aantal in de laatste week wordt gehaald indien eenieder die stemde een ander motiveert om hetzelfde te doen.

1 + 1 > 2!

Stemmen kan HIER per direct: eenvoudig digitaal met uw DigiD.

 

Ook zijn er enkele plekken in de stad waar men fysiek kan stemmen, zoals het stadhuis en het Stadsbouwhuis.

 

Geef a.u.b. dit bericht door aan uw Leidse netwerk. Dit onderwerp gaat immers de hele stad en alle Leidenaren aan.

Hieronder vindt u in het kort meer achtergrondinformatie, evenals op www.leiden-noord.nl/leadreferendum/ en op Twitter #stopleadleiden

 

BEDANKT!

 

 

Als het aan de Gemeente Leiden en de projectontwikkelaar ligt, komen er in Leiden-Noord drie woontorens te staan van 65, 85 en 115 meter hoog. Ze zijn gepland langs de Willem de Zwijgerlaan, op het verouderde KPN-Monuta terrein.

 

Er is op dit moment grote behoefte aan betaalbare woningen in de stad. De bewoners van Leiden-Noord willen dan ook dat er op dit terrein huizen worden gebouwd.

Maar dan wel volgens een plan dat past binnen de wettelijke kaders en visies. Dat is bij LEAD niet het geval.

 

Extreme hoogbouw en de hoogbouwvisie

De gemeentelijke hoogbouwvisie houdt 70 meter aan als maximale hoogte voor het gebouwen in het Stationsgebied. Twee van de LEAD-woontorens gaan ruim over deze grens heen.

Van alle bouwvormen is extreme hoogbouw (boven de 70 meter) de meest kostbare en belastende vorm, zowel voor het milieu als voor de leefomgeving. Het levert dure woningen op met hoge maandelijkse servicekosten. Dat zijn niet de betaalbare woningen waar veel Leidenaren naar zoeken.

 

Het Wijkontwikkelingsplan

De drie LEAD-woontorens staan los van het wijkontwikkelingsplan van Leiden-Noord. Het is daarom niet duidelijk hoe de parkeergarage van LEAD moet worden ontsloten. Ook weet niemand hoe de fikse toename van het aantal verkeersbewegingen zal uitpakken voor Leiden-Noord: de Willem de Zwijgerlaan is nu al flink overbelast.

 

Bestemmingplannen en rechtszekerheid

Logisch dat bewoners van Leiden-Noord zich grote zorgen maken over de leefbaarheid in hun buurt. Met deze bezwaren is tijdens het participatie-traject niets gedaan.

Intussen legt de Gemeente Leiden de loper uit voor de ontwikkelaar. De wettelijke kaders gaan daarbij aan de kant, zoals de hoogbouwvisie, het wijkontwikkelingsplan, en een deugdelijk participatietraject. Ook laat de Gemeente bij LEAD de parkeernorm los, zoals dat nu ook gebeurt in de Lammenschansdriehoek en rond de Ananasweg.

De Historische Vereniging Oud Leiden verwoordde het vorige week zo: “Minder dan voorheen mag de burger vertrouwen op bestemmingsplannen: een aantasting van de rechtszekerheid.” (“Hoogbouw en beschermd stadsgezicht”, www.oudleiden.nl).

 

Het referendum-verzoek: tot zondag 26 mei

De bewoners van Leiden-Noord hebben daarom een referendum-verzoek gedaan. Dan kunnen straks alle bewoners van Leiden zich uitspreken over de extreme hoogbouw in hun stad. Want als een projectontwikkelaar zoveel speelruimte krijgt als nu in Leiden-Noord, dan kan dit straks overal gebeuren, ook in uw wijk.

 

Steun daarom het referendum-verzoek!

Om het referendum door te laten gaan, zijn op zondag 26 mei 5.000 steunbetuigingen nodig.