Informatie-avond maandag 13 mei "Wilt u ook een toren in uw achtertuin?" - over de (on)wenselijkheid van extreme hoogbouw in Leiden - Leiden Noord

Informatie-avond maandag 13 mei “Wilt u ook een toren in uw achtertuin?” – over de (on)wenselijkheid van extreme hoogbouw in Leiden

Informatie-avond maandag 13 mei “Wilt u ook een toren in uw achtertuin?” – over de (on)wenselijkheid van extreme hoogbouw in Leiden

“Wilt u ook een toren in uw achtertuin?” Dit is het thema van een door twee politieke partijen met spoed georganiseerde informatie-avond op 13 mei over het plan van een groep Leidse burgers om binnenkort een referendum te laten houden over hoogbouw.
Partij Sleutelstad (PS) en de Socialistische Partij (SP) beleggen deze avond volgende week maandag vanaf 19.30 uur in de achterzaal van café De Vergulde Kruik in de Haarlemmerstraat.
Dit Politiek Café is voor iedereen vrij toegankelijk en zal naast voorlichting door een aantal landelijke en lokale deskundigen op het gebied van stedenbouw, hoogbouw en referenda, volop gelegenheid bieden tot vragenstellen en discussiëren over deze onderwerpen.
Beluister hier een interview met Maarten Kersten van Partij Sleutelstad over de informatieavond:

5000 handtekeningen nodig
Aanleiding voor beide lokale partijen om deze thema-avond met spoed te organiseren is de huidige actie van een initiatiefgroep van inwoners van district Leiden Noord om 5000 handtekeningen te verzamelen om het nu geplande referendum mogelijk te maken. Deze moeten vóór 26 mei binnenkomen op de website van de gemeente, de balie van het Stadhuis of een van de 6 andere gepubliceerde locaties die de gemeente hiertoe beschikbaar heeft gesteld.
Van belang voor heel Leiden
Gebleken is dat veel Leidenaren nog niet voldoende op de hoogte zijn van de beweegredenen van de actiegroep “Stop LEAD”. Zo zouden velen denken dat het alleen gaat over de plannen voor een 115 meter hoge toren in het bouw-project LEAD op de plaats van de huidige Monuta- en KPN-gebouwen aan de rand van Nieuw Leyden. Beide partijen en de initiatiefgroep benadrukken dat het hier weliswaar officieel om het LEAD-plan gaat, maar dat het referendum wel degelijk ook bedoeld is om op deze manier van de inwoners van andere wijken van Leiden een mening op te halen. Die dan ook zou gelden voor hoogbouw “in de eigen achtertuin” elders in de stad. En dan met name een hoogte die het gemeentelijke maximum van 70 meter overschrijdt of in strijd is met vastgestelde wijk-ontwikkelingsplannen en toegezegde inspraakprocedures.
Datum: maandag 13 mei
Starttijd: 19.30 uur
Locatie: Achterzaal van café De Vergulde Kruik, Haarlemmerstraat 22