Eerste resultaten containerveldjes bekend - Leiden Noord

Eerste resultaten containerveldjes bekend

Eerste resultaten containerveldjes bekend

Op vijf verschillende locaties in Leiden liggen sinds begin februari groene veldjes rond ondergrondse afvalcontainers. Met deze proef wil de gemeente Leiden het dumpen van afval tegengaan. De resultaten van de eerste vijf maanden zijn nu bekend.

Gedurende vijf maanden is bijna 20 procent minder vaak afval gedumpt dan de maanden daarvoor. Ook bleek bij de proeflocaties dat, wannéér werd gedumpt, bijna de helft minder afval werd gedumpt. Behalve de proeflocaties zijn ook (aandachts-) locaties zonder veldjes in de gaten gehouden. Daar waren afnames gemiddeld kleiner.

 

Manier van meten
De resultaten zijn gemeten door het aantal dumpingen naast ondergrondse containers bij te houden. Medewerkers van Beheer controleerden locaties zeven dagen per week, één keer per dag. Ook was bekend hoeveel werd gedumpt vóórdat de veldjes rond de containers lagen.

 

Echt groen
De proef duurt tot het einde van het jaar. De groene veldjes bestaan uit kunstgras en kunstbuxushagen van gerecycled materiaal. Andere gemeenten experimenteren op dit moment met echt groen rond containers. Gemeente Leiden volgt resultaten van deze natuurlijke variant en neem deze mee in de evaluatie. Na de evaluatie eind dit jaar wordt bepaald of de proef wordt voortgezet en in welke vorm.

 

Melden
Helpt u de gemeente mee met het tegengaan van afvaldumping? Meld het als u bijgeplaatst afval ziet. Dit kan via tel. 14 071 of www.leiden.nl/melding.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden