Denk mee over mobiliteit in Leiden - Leiden Noord

Denk mee over mobiliteit in Leiden

Denk mee over mobiliteit in Leiden

De gemeente Leiden nodigt haar inwoners en stadspartners uit om mee te denken over de nieuwe visie op mobiliteit in Leiden. Op woensdag 13 maart is iedereen welkom van 19.30 tot circa 22.00 uur in de Hooglandse Kerk in Leiden.

De gemeente Leiden nodigt haar inwoners en stadspartners uit om mee te denken over de nieuwe visie op mobiliteit in Leiden. Op woensdag 13 maart is iedereen welkom van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur in de Hooglandse Kerk in Leiden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in groepjes in gesprek over de thema’s voor de toekomst: Leiden zet de fiets op 1, leefbaarheid in de binnenstad vergroten (autoluw), de juiste parkeerder op de juiste plek en ruim baan voor voetganger en openbaar vervoer.   Denkt u met ons mee? Het verwerken van deze thema’s in de nieuwe mobiliteitsvisie doen we graag samen met de stad. U kunt zich tot vrijdag 8 maart 2019 aanmelden op de website www.leiden.nl/mobiliteit. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met meer informatie.

 

Mobiliteit in Leiden
Leiden groeit, zowel qua inwoners als bedrijven en werknemers. Daardoor wordt het verkeer drukker en de ruimte in de stad schaarser. De mobiliteitsvisie is nieuw en bevat straks keuzes over de mobiliteit van Leiden tot 2040. Een eerste aanzet hiervoor staat in het beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de Stad’. Leefbaar, duurzaam en bereikbaar zijn centrale thema’s waar het stadsbestuur samen met u op wil gaan inzetten. De mobiliteitsvisie van Leiden is een aanvulling op de Mobiliteitsnota. Meer informatie vindt u op www.leiden.nl/mobiliteit.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden