Werkzaamheden rond de Willem de Zwijgerbrug ten behoeve van geluidsschermen - Leiden Noord

Werkzaamheden rond de Willem de Zwijgerbrug ten behoeve van geluidsschermen

Werkzaamheden rond de Willem de Zwijgerbrug ten behoeve van geluidsschermen

Beste omwonenden en geïnteresseerden in de Willem de Zwijgerbrug,

 

Momenteel zijn we als gemeente Leiden in samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau Antea Group druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van geluidsschermen op en langs de Willem de Zwijgerbrug. In het kader van deze voorbereidende werkzaamheden worden de komende weken diverse onderzoeken verricht naar de bodemkwaliteit en de exacte ligging van bestaande kabels & leidingen (door middel van zogenaamde proefsleuven) in de omgeving van de Willem de Zwijgerbrug. De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats op 12, 19, 22 en 23 april.

 

Bij deze voorbereidende werkzaamheden worden wellicht enkele bosschages gesnoeid. Waar nodig zal dit tijdens de realisatie van het geluidsscherm (naar verwachting Q1-2022) hersteld worden. In het vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de werkzaamheden dan kunt u mij, Sylvia van Oevelen bereiken per mail via leidsering@leiden.nl of telefonisch op nummer 06-24350210.

 

Vriendelijke groet,

Gemeente Leiden

Sylvia van Oevelen

Project- en omgevingsmanager