Welzijn in de wijk met Incluzio - Leiden Noord

Welzijn in de wijk met Incluzio

Welzijn in de wijk met Incluzio

”Incluzio” is de naam van de nieuwe welzijnsorganisatie van Leiden. Vanuit zeven wijknetwerken waarbinnen professionals werkzaam zijn, wil de organisatie zich inzetten voor een sterke sociale basis in de stad. De wijk ”Noord en Boerhaave” beschikt o.a. over een buurtcoach, een vrijwilligerscoach, een sportcoach en een mantelzorgcoach.

 

Het doel van Incluzio is voornamelijk het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen om zelfredzaamheid te bereiken. Wat de organisatie voor ogen staat, is een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. In de visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun uit de gemeenschap en netwerken centraal.

 

U kunt daaraan actief bijdragen, want door een grotere rol voor en door inwoners neemt volgens Incluzio de kracht en vitaliteit van straten, buurten en wijken toe.

 

Waar zou uw buurt beter en mooier van worden?

Heeft u iets leuks bedacht waar uw buurt beter en mooier van wordt? Incluzio stelt dan te kunnen helpen om uw idee handen en voeten te geven. Het idee kan te maken hebben met vitaliteit & gezondheid van de buurtbewoners, het verbinden van jong & oud of het tegengaan van eenzaamheid van inwoners. Heeft u zo’n idee, dan kunt u dat (eventueel samen met andere bewoners) voorleggen aan de buurtcoach. Die heeft vervolgens tips om het idee op papier te krijgen, weet hoe e.e.a. verder te organiseren is en kan de weg naar geld helpen vinden om het plan uit te kunnen voeren.

 

Meer kunst, meer groen, meer activiteiten in de wijk? Zeg het maar… en help mee.

Word vrijwilliger

Om allerlei initiatieven uit te kunnen voeren, heeft Incluzio natuurlijk ook vrijwilligers in alle wijken van de stad nodig. Interesse? Ze komen heel graag met u in contact: i.v.m. coronamaatregelen bij voorkeur telefonisch of per mail.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de nieuwe organisatie op: www.incluzio.nl of www.incluzioleiden.nl.
Voor nadere vragen over Incluzio, de werkwijze of een kennismaking, kun je contact opnemen met:
Jolanda Wolfs (Programmamanager Incluzio Leiden):
JWolfs@incluzio.nl of 06-22740791.

 

Bron: Adinda Slingerland van Nieuw Leyden