Wachtlijstgebieden voor bewonersparkeervergunning centrum - Leiden Noord

Wachtlijstgebieden voor bewonersparkeervergunning centrum

Wachtlijstgebieden voor bewonersparkeervergunning centrum

Vanaf 1 mei hanteert de gemeente een maximum voor de bewonersparkeervergunning en deelautoparkeervergunning in het centrum. Als het maximum aantal parkeervergunningen is bereikt, komen nieuwe aanvragen op de wachtlijst.

De binnenstad (zone A) wordt opgedeeld in vier wachtlijstgebieden: rond het station, aan de noordkant en zuidkant van de Rijn tot de Hooigracht, en een gebied ten oosten van de Hooigracht. Als het maximaal aantal parkeervergunningen voor bewoners in een wachtlijstgebied is bereikt, komt de volgende aanvraag op de wachtlijst. Wanneer de parkeerdruk het toelaat, wordt het maximum uit te geven bewonersparkeervergunningen en deelautoparkeervergunningen jaarlijks naar beneden bijgesteld.

Meer ruimte voor voetganger, fiets en groen
Deze maatregel komt voort uit de Parkeervisie en ondersteunt de maatregelen uit de Agenda Autoluwe Binnenstad. Hiermee kan het aantal geparkeerde auto’s op straat in de toekomst niet verder groeien, en ontstaat meer ruimte voor voetgangers en verkeersveiligheid, groen en fietsparkeren.

Meer informatie
Momenteel kunnen in alle vier gebieden nog nieuwe parkeervergunningen worden aangevraagd. Voor bestaande vergunninghouders verandert er niets. Zij ontvingen afgelopen week een brief. Wil je meer weten over deze parkeerverandering, kijk op www.leiden.nl/wachtlijstzoneA. Hier kan je ook de indeling in de vier wachtlijstgebieden zien.