Voln - Leiden Noord

VOLN

voorzittersoverleg Leiden Noord

Het voorzittersoverleg Leiden Noord (VOLN) is een overlegorgaan van de wijkverenigingen in Leiden Noord. In dit overleg worden de gezamenlijke thema’s die in Leiden Noord spelen besproken en actie ondernomen om te zorgen dat Leiden Noord steeds mooier, aantrekkelijker, veiliger en gezelliger te maken. In het 10 puntenplan van Leiden Noord zijn de actuele onderwerpen verwoord.

Het VOLN is bereikbaar via info@leiden-noord.nl of via www.facebook.com/leiden-noord De secretaris van de VOLN is Hein Dijkerman.