Update vergunningsaanvraag LEAD - Leiden Noord

Update vergunningsaanvraag LEAD

Update vergunningsaanvraag LEAD

Eerder melden we dat het college van burgemeester en wethouders op verzoek van de ontwikkelaar besloten heeft om voor LEAD de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren.

 

Door de coördinatieregeling toe te passen wordt de samenhang tussen de besluiten en ook de beroepsprocedure duidelijker. Voor project LEAD betekent het dat het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en andere benodigde vergunningen tegelijkertijd ter visie worden gelegd.

 

Voor er een besluit genomen kan worden over de ter visielegging, toetst en controleert de gemeente de ingediende stukken van de ontwikkelaar op compleetheid, wet & regelgeving en een goede ruimtelijke ordening en worden vervolgens de ontwerpdocumenten opgesteld. Daar wordt in de komende weken de laatste hand aan gelegd. Het college besluit na de zomervakantie over de ter visielegging van de stukken. Als de visietermijn start, wordt dat bekend gemaakt in de Stadskrant, in Stadsnieuws en ontvangen omwonenden een bewonersbrief.

 

De verlening van de vergunningen door het college kan pas plaats vinden nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden