Theehuis Noord laat zijn groene dak zien - Leiden Noord

Theehuis Noord laat zijn groene dak zien

Theehuis Noord laat zijn groene dak zien

Graag laten wij als Theehuis Noord ons dak zien in het licht van de prijsvraag “Laat je dak zien” (Suijten & Steenbergen Fotografie) zoals deze door de gemeente Leiden is uitgeschreven.

 

Sinds mei 2019 heeft het Theehuis Noord in de Tuin van Noord, naast een groen dak ook een dak met zonnepanelen, gefinancierd door Fonds 1818!
Dat levert uiteraard energie op voor onze apparatuur die we inzetten om “verassende ontmoetingen” te realiseren in het theehuis. Maar meer dan dat! 

 

De Leidse Uitdaging heeft het plan opgevat om het in Leiden-Noord ook voor mensen met weinig financiële middelen en/of zonder eigen woning/dak mogelijk te maken om aan de energietransitie deel te nemen door gezamenlijk zonne-energie op te gaan wekken via daken in de wijk! 

 

Waar wij ons in eerste instantie op willen richten is het collectief opwekken van zonne-energie in of dichtbij de Tuin van Noord. Investeren in zonne-energie biedt een beproefde mogelijkheid voor het verlagen van de eigen energielasten bij een vergelijkbaar hoog rendement of wel een relatief korte terugverdientijd. Bij een collectieve aanpak wordt op een geschikt dak in de buurt een zonnepark gerealiseerd waarin omwonenden kunnen participeren, en wel op een bijzondere manier!

 

De gebiedsbeschrijving laat zien dat er in Leiden Noord en met name de Prinsessenbuurt en de Hoven vele huishoudens zijn, die door verschillende oorzaken niet kunnen deelnemen aan of profiteren van de energietransitie. Niet alleen zijn de financiële middelen voor investeringen in bijvoorbeeld duurzame zonne-energieproductie vaak niet aanwezig, ook is er vaak niet de beschikking over een eigen dak, omdat mensen in een huurhuis of een appartement zonder dak wonen, of binnenkort gaan verhuizen. Zij blijven al met al aangewezen op de steeds stijgende energietarieven.

 

Energie voor energie

Met ons project willen wij bewoners in de gelegenheid stellen om aandelen te verwerven in de buurtcoöperatie door het uitvoeren van vrijwilligerswerk in collectieve voorzieningen in Leiden Noord, zoals openbare gebouwen en/of de openbare ruimte, voor de woningcorporatie of verenigingen en andere gebruikers van de Tuin van Noord. Te denken valt hierbij aan: Groenonderhoud Tuin van Noord/ de Hoven, vrijwilligerstaken in Topaz Overrhyn, vrijwilligerstaken bij de bewonersvereniging Zwijgers van Noord,  vrijwilligerstaken/ openstelling Theehuis ‘Tuin van Noord’ maar bovenal mogelijkheden, die bewoners zelf zien tot zelfwerkzaamheid en eigen initiatief. Bewoners kunnen op deze manier ‘sparen’ voor hun certificaat in het collectieve zonnepark of voor anderszins duurzaamheidsmaatregelen zoals led-verlichting, isolatie.

 

Actieve bewoners nemen zo deel aan de energietransitie en, niet onbelangrijk, kunnen hierdoor hun woonlasten verlagen en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk.

 

In Leiden Noord zijn altijd veranderingen op individuele schaal en op buurtniveau, maar ze beklijven niet, de wijk blijft afhankelijk van energie van buiten, letterlijk en figuurlijk, wij willen de eigen energie van mensen benutten om energie ( voor de buurt ) op te wekken. Dan heb je als bewoner niks gekregen maar heb je het gewoon zelf verdiend. Dat geeft een gevoel van trots, gelijkwaardigheid, gemeenschappelijkheid en (buurt)betrokkenheid.

 

Een mooie opstap om mooie resultaten te boeken, met draagkracht en draagvlak van bewoners, waardoor ook mogelijkheden ontstaan om de energietransitie in de wijk te versnellen en/of op te schalen.

 

In dit project werken samen, Zon op Leiden, Rabobank Leiden, Fonds 1818, bewonersvereniging Zwijgers van Noord, de energieambassadeurs in Leiden Noord en de Stg Leidse Uitdaging ( Theehuis Noord).