Start werkzaamheden op de Maresingel vanaf maandag 19 november - Leiden Noord

Start werkzaamheden op de Maresingel vanaf maandag 19 november

Start werkzaamheden op de Maresingel vanaf maandag 19 november

De werkzaamheden op de Maresingel (werkvak 4) starten op maandag 19 november 2018. Dit betreft het deel van de Maresingel tussen de Van der Paauwkade en de kruising met de Koningstraat. Naar verwachting is dit deel op 21 december gereed.

De Koningstraat blijft met de auto bereikbaar. De Prins Frederikstraat is bereikbaar vanaf de Koningstraat. Het éénrichtingsverkeer wordt hiervoor tijdelijk opgeheven. Vragen, klachten of meldingen? Dit kan gemeld worden bij de omgevingsmanager (wverbij@vangelder.com).