Privacy - Leiden Noord

Privacy

Leiden Noord Richtlijnen
Respecteer de website en social media kanalen van Leiden Noord en maak hier geen misbruik van. Het bestaan van de community is voor een groot deel gebaseerd op basis van wederzijds vertrouwen, graag respect hiervoor.

Waarom richtlijnen?
In een online community, waar de regels van ‘face-to-face’ of ‘tone of voice’ communicatie missen zijn geschreven regels van groot belang. Op het eerste gezicht komen de regels misschien over als beperking maar deze zijn opgesteld als bescherming voor de gebruiker en om ervoor te zorgen dat het platform toegankelijk blijft.

Doel van de Leiden Noord Community
Primaire doelen van de community van Leiden Noord zijn het uitwisselen van informatie over de buurt en verzamelen van reacties van bewoners. Dit om de betrokkenheid van bewoners bij de wijk en elkaar te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren. De doelgroep is in eerste instantie alle inwoners van Leiden Noord maar ook andere geïnteresseerden.

Wanneer jouw post niet bijdraagt aan deze doelen loop je het risico dat de post wordt verwijderd.

Regels

  • Iedereen mag zeggen wat hij wil, ook al is dat niet populair. Echter het is niet toegestaan ‘haat te prediken’ of racistische uitlatingen te doen.
  • Debat en onenigheid hoort erbij in een community. Echter het (systematisch) lastig vallen en pesten van anderen staan wij niet toe.
  • Niemand houdt van Spam, zorg dat jij niet als Spammer wordt bestempeld door anderen. Stuur dus geen advertenties naar anderen en verzamel niet de gegevens van anderen. Mocht jij vinden dat hier iemand voor in aanmerking komt horen wij dat graag van jou: info@leidennoord.nl
  • Voor seksuele of gewelddadige video’s, foto’s of teksten is geen plek in de Leiden Noord community, deze content zal worden verwijderd.
  • Houd je aan de wet. Zorg dat je de regels van intellectueel eigendom niet overtreed. Speel volgens de regels.
  • Upload geen materiaal dat virussen bevat of op een andere manier kwaad wil met de community.

Verwijderen berichten

Berichten die (met behulp van het politieagentje) als ongepast worden aangegeven door andere gebruikers nemen wij in onderzoek en kunnen worden verwijderd.

Privacy
Respecteer anderen hun privacy. Post geen persoonlijke informatie van anderen in de community. Neem ook je eigen privacy serieus!

Om de community zo ‘open’ mogelijk te maken vraagt Leiden Noord jou om jezelf te laten zien. Alleen op deze manier kunnen wij ons doel behalen.

Tot slot

  • Mocht er zich een noodsituatie voordoen, bel dan 112.
  • Wees te allen tijde jezelf! Letterlijk en figuurlijk.
  • De regels worden regelmatig door het team van Leiden Noord ge-update. Mocht je vragen oftoevoegingen hebben horen wij dat graag: info@leidennoord.nl