Nieuwe woningen in oude school Driftstraat - Leiden Noord

Nieuwe woningen in oude school Driftstraat

Nieuwe woningen in oude school Driftstraat

Het monumentale schoolgebouw aan de Leidse Driftstraat kan eenvoudig worden omgevormd tot een complex met veertien woningen. Daarom is woningcorporatie Ons Doel ook van plan dat te doen, met medeweten en toestemming van de gemeente

Het ongeveer honderd jaar oude gebouw in de wijk De Kooi wordt De Driftkikker genoemd. In de afgelopen jaren werd het gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw met een boekenclub, muziekschool en een kinderdagverblijf erin. Ons Doel heeft onderzocht of en hoe er in de Driftkikker kan worden gewoond. En wat bleek: het schoolgebouw met klaslokalen is uitermate geschikt om te verbouwen tot kleine appartementen voor een jonge doelgroep. In totaal kunnen er veertien woningen worden ingedeeld, op het ontwerp van het Leidse architectenbureau Zijdekwartier.

Ons Doel kreeg vanuit verschillende zorgorganisatie en -instanties de vraag of de corporatie woningen of kamers zou kunnen regelen. Die zijn dan speciaal bedoeld voor Leidenaars die zelfstandig kunnen wonen, maar nog wel wat begeleiding nodig hebben. De corporatie denkt dat de vernieuwde Driftkikker daarvoor geschikt is te maken. In samenwerking met stichting Cardea wordt gedacht aan zes appartementen voor genoemde doelgroep en acht voor reguliere starters. ’Ee´n van de huurders is begeleider en heeft een coachende rol voor alle bewoners’, zo staat in een brief aan wijkbewoners. ’Deze huurder is tevens contactpersoon voor de buurt.’

Een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners in De Kooi is inmiddels achter de rug, de vergunning is bij de gemeente aangevraagd en volgens een voorlopige planning kan de interne verbouwing in het voorjaar van 2019 beginnen. ’Tijdens deze verbouwingswerkzaamheden houden we uiteraard rekening met het unieke karakter en de monumentale status van het gebouw.’ De werving van kandidaat-huurders gaat via het regionaal woonruimteverdelingssysteem. De vernieuwde Driftkikker kan nog voor eind volgend jaar worden opgeleverd.