Verkeersproblemen rondom LEAD - Leiden Noord

Verkeersproblemen rondom LEAD

Verkeersproblemen rondom LEAD

De verkeersafwikkeling via de bestaande wegenstructuur is eigenlijk de enige ontsluitingsroute voor het nieuwbouwproject LEAD langs de Willem de Zwijgerlaan. Andere varianten hebben belangrijke nadelen, zijn niet haalbaar, hebben knelpunten of zijn niet effectief. De gemeenteraad had een verkeersonderzoek afgedwongen bij het gemeentebestuur en vroeg onder meer om meerdere scenario’s. Dat lukt niet, waardoor de gemeenteraad uiteindelijk voor een voldongen feit wordt gesteld.

LEAD is een plan om drie woontorens te bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan. Die mensen zullen ongetwijfeld een auto hebben en daarmee gaan rijden. ‘Hoe gaat dat effect hebben op de omgeving’, was het uitgangspunt van het onderzoek. Dat valt wel mee volgens het onderzoek. ‘De ontsluitingsroute via de bestaande wegenstructuur leidt op de Schapenwei en Pasteurstraat tot een toename van het verkeer. De hoeveelheid verkeer in de nieuwe situatie past echter wel bij het wegtype en is verkeerskundig acceptabel.’

De gemeente ziet wel één knelpunt. De overbelasting op de uitvoegstrook van de Willem de Zwijgerlaan (komende vanaf Leiderdorp) linksaf naar de Pasteurstraat. Deze overbelasting heeft zonder ingrepen belangrijke gevolgen voor zowel de verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid. Een oplossing kan het verlengen van de uitvoegstrook zijn. Hier is ruimte voor.

Bron : Unity.nu