LEAD project: Kom in Actie! - Leiden Noord

LEAD project: Kom in Actie!

LEAD project: Kom in Actie!

Wellicht heeft u al iets opgevangen over het bouwproject LEAD op het KPN-/Monuta-terrein? Een prachtig ontwerp met veel woningen voor de krappe woningmarkt. Toch is er reden tot grote zorg, die onder andere betreft: het extreme volume (550 woningen), de extreme hoogte van de torens (60, 85 en 115 meter) en de enorme impact op de omgeving. Plaatst u ook vraagtekens bij dit project? Kom dan in actie samen met andere buurtgenoten en ga het gesprek aan met elkaar en raadsleden. U bent uitgenodigd om op zaterdag 2 februari om 13.00 uur voor KPN / Monuta terrein te verzamelen.

Een aantal mensen wil tijdens de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling (SO) van de gemeenteraad van 7 februari 2019 gaan inspreken om hun zorgen te uiten. Tegerlijkertijd loopt er een actie voor een gemeentereferendum tegen de Nota van UItgangspunten van LEAD. Door dit tegen te houden worden er wellicht nog meer extreme hoogbouwplannen voorkomen in Leiden.

 

Er is veel meer tijd nodig en de bewoners dienen beter gehoord te worden om goed over de huidige Nota van Uitgangspunten van project LEAD te kunnen besluiten. Daarom heeft projectontwikkelaar Red Company enkele informatie- en participatieavonden georganiseerd. Dit waren zij verplicht vanuit de gemeente. De invloed van de participanten was echter bij voorbaat minimaal, de belangen van kopers en huidige bewoners bleken tegenstrijdig, en over de hoogte en het aantal woningen mocht niet gesproken worden. Niet alleen buurtbewoners zijn bereikt, niet alle gevolgen zijn bekend en niet alle vragen zijn beantwoord.

 

Overigens zijn de afzenders van deze actie niet tegen het bouwen op de locatie, maar wel tegen het grote aantal woningen dat hier moet komen, de absurde hoogte van de woontorens en de nadelige effecten van het LEAD-project.

 

Acties

1) Steunt u deze intiatieven? Stuur dan vóór 5 februari uw ingevulde steunbetuigingen aan ons toe (zie bijgevoegde afbeelding).

 

2) Plaatst u ook vraagtekezen bij dit project? Dan bent u uitgenodigd om op zaterdag 2 februari om 13.00 uur voor KPN / Monuta te verzamelen. Toon uw betrokkenheid en ga in gesprek met buurtgenoten en raadsleden.

 

3) Schrijf zelf een ingezonden brief met uw zorgen aan de gemeenteraas: griffie@leiden.nl of postbus 292, 2300 AG te Leiden.

 

4) Kom zelf naar de vergadering van de Raadscommissie SO op 7 februari.