Interessant! Lees hier meet over het Renovatieproject Centrale Blokken - Leiden Noord

Interessant! Lees hier meet over het Renovatieproject Centrale Blokken

Interessant! Lees hier meet over het Renovatieproject Centrale Blokken

Het renovatieproject Centrale Blokken van woningbouwvereniging De Sleutels ligt in de buurt De Kooi, ten oosten van de Leidse binnenstad. De vooroorlogse woningen met stedelijke monumentenstatus (ontwerpen door architecten Jesse en Splinter) kenden de nodige constructieve problemen zoals scheurvorming en verzakking. In combinatie met regelmatige klachten van bewoners, tekortschietende brandveiligheid en de slechte leefbaarheid van de buurt vormde dit de aanleiding voor de corporatie om het complex te renoveren. Hierbij worden 130 sociale huurwoningen en winkels ingrijpend vernieuwd, waarbij de monumentale gevels behouden blijven. Deze hoogniveau renovatie wordt in ketenpartnerschap met bouwbedrijf Hemubo uitgevoerd.
Lees het hele artikel van Platform 31 hier.