Inspraakavond CDA-Leiden - Leiden Noord

Inspraakavond CDA-Leiden

Inspraakavond CDA-Leiden

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bouwen die het aangezicht van Leiden ingrijpend en voorgoed zullen veranderen (LEAD Leiden). Het CDA Leiden maakt zich hier zorgen om, maar wil vooral ook weten wat u ervan vindt. Op maandag 4 maart bent u van harte welkom om onze CDA-raadsleden vragen te stellen, uw zorgen te uiten en/of uw ideeën mee te geven. Gesterkt door uw inbreng kunnen onze raadsleden beslagen ten ijs komen tijdens de behandeling van dit thema in de gemeenteraad.

Datum: 4 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Theehuis Noord (Joop Vervoornpad 1)

Weest Welkom,

Namens het Bestuur,

Quintijn Mauer
Secretaris CDA-Leiden