GGD start onderzoek naar gezondheid jongeren - Leiden Noord

GGD start onderzoek naar gezondheid jongeren

GGD, onderzoek, jongeren, gezondheid

GGD start onderzoek naar gezondheid jongeren

Dit najaar voert de GGD Hollands Midden weer de Gezondheidsmonitor Jeugd uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Alle scholen in de regio hebben in maart een uitnodiging ontvangen om in het najaar mee te doen met het onderzoek.

Waarom dit onderzoek?
Alle GGD’en in Nederland onderzoeken eens in de vier jaar de gezondheid en de leefstijl van de jeugd. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten in de regio. De vorige keer dat dit in de regio Hollands Midden is gedaan, hebben bijna alle scholen meegedaan. De vragen gaan over thema’s als gezondheid, roken, drinken, sporten, (cyber)pesten en gamen. Met de resultaten van het onderzoek adviseert de GGD vervolgens de gemeenten over hun gezondheidsbeleid en jeugdbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met andere GGD’en en met het RIVM. Omdat alle GGD’en meedoen, helpt het onderzoek ook om landelijk beleid en campagnes te ontwikkelen om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

Doen alle scholen mee?
Scholen spelen een cruciale rol bij de dataverzameling voor de Gezondheidsmonitor Jeugd. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Hollands Midden hebben in maart een uitnodiging van de GGD gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Inmiddels is al een deel van de aanmeldingen binnen. De GGD richt de uitvoering van dit digitale vragenlijstonderzoek zo in dat het zo min mogelijk invloed heeft op de werkdruk van het schoolteam en op het lesrooster. De GGD begeleidt de deelnemende scholen en verzorgt alle benodigde materialen. De scholen ontvangen in het voorjaar van 2020 een schoolprofiel met de resultaten van hun eigen populatie afgezet tegen het gemiddelde in de regio.

De GGD hoopt dat zo veel mogelijk scholen – liefst allemaal – meedoen met het onderzoek. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter de gezondheid van jongeren in kaart gebracht kan worden en hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt. Zo helpen scholen en jongeren de GGD en de gemeenten om jongeren zo gezond mogelijk te houden.