Gesprekken herontwikkeling Energiepark e.o. - Leiden Noord

Gesprekken herontwikkeling Energiepark e.o.

Gesprekken herontwikkeling Energiepark e.o.

De gemeente heeft zes (markt)partijen uitgenodigd voor een gesprek over de gebiedsontwikkeling Energiepark e.o. Deze gesprekken vinden plaats op 4 juni a.s. op de Provada, de grootste vastgoedbeurs in Nederland. De gemeente gaat met deze marktpartijen in gesprek over concrete vragen die spelen bij de totstandkoming van het gebiedsprofiel en over de te volgen strategie voor ontwikkeling van dit gebied samen met de markt.

 

Zes deelnemende marktpartijen
De partijen die de gemeente voor deze zogenaamde marktconsultatie heeft uitgenodigd zijn partijen die de afgelopen maanden de gemeente hebben laten weten dat zij een zakelijk voorstel voor het gebied willen doen. Deze voorstellen onderscheiden zich van individuele wensen en ideeën voor een specifiek pand. Deze partijen hebben niet zozeer een wens of idee voor een specifiek pand, maar een visie op een deel of het hele gebied. Ook onderscheiden zij zich, omdat zij optreden als investeerder/ontwikkelaar voor een (deel) van het gebied. Daarnaast hebben deze partijen volgens de gemeente gezamenlijk de kennis en ervaring voor een dergelijke herontwikkeling.

 

Gelijke kansen
Dit betekent niet dat andere geïnteresseerde marktpartijen geen kans meer maken. De kansen voor alle (markt)partijen blijven gelijk. Tegelijk met de visie op het gebied, wordt ook een strategie voor het betrekken van marktpartijen bij de ontwikkeling van het gebied vastgesteld. De gebiedsvisie wordt naar verwachting in oktober 2019 aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Herontwikkeling Energiepark e.o. 
De gemeente wil het Energiepark en omgeving ontwikkelen tot een gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Daarom organiseerde de gemeente een participatietraject om omwonenden en andere betrokkenen, waaronder marktpartijen, mee te laten denken over de toekomst van het Energiepark en omgeving. Op 26 maart jl. vond de laatste inhoudelijke participatiebijeenkomst plaats. Nu bereidt de gemeente op basis van alle opbrengsten een gebiedsprofiel voor. Het geeft antwoord op de vraag waar er gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden en hoe en wanneer bepaalde locaties binnen het gebied ontwikkeld worden.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden