gedicht: Natuur en Kunst - Leo van Zanen - Leiden Noord

gedicht: Natuur en Kunst – Leo van Zanen

gedicht: Natuur en Kunst – Leo van Zanen

Zaterdag 1 februari 2020 traden Leidse dichters op in de bibliotheek, in het kader van landelijke Poëzieweek. Een van hen, Leo van Zanen, is woonachtig in onze wijk. Hij droeg onder andere het gedicht Natuur en kunst voor, dat hij schreef naar aanleiding van de buurttuin aan de Floris Versterlaan.

De twee afbeeldingen betreffen de schilderijen, die in het gedicht genoemd worden: Jan van Goyen (1596-1656) schilderde zijn ‘Gezicht op Leiden’ vanuit deze buurt, en Floris Verster (1861-1927) woonde in deze buurt. De genoemde schilderijen zijn te bezichtigen in museum de Lakenhal.

NATUUR EN KUNST

Sinds Jan van Goyens doek Gezicht op Leiden
en Floris Versters sneeuwballen en zuring
heeft zich de stad flink uit weten te breiden
qua oppervlak, inwoners en ommuring.
Nu razen auto’s waar zich landgoed ‘Groenoord’
bevonden heeft, nog niet zo lang geleden.
Als je daarover Leidenaars van toen hoort
was dat zo ongeveer een Tuin van Eden.
Floris Verster is dood, nu haast een eeuw al,
en zicht op Leiden wordt door flats gehinderd.
Maar elk jaar zie je zuringblad en sneeuwbal
weer opkomen in parkjes, onverminderd.
Want niet in politiek of technisch streven
maar in natuur en kunst uit zich het leven.

Leo van Zanen, Leiden 2019