Gebiedsvisie Energiepark en omgeving - Leiden Noord

Gebiedsvisie Energiepark en omgeving

Gebiedsvisie Energiepark en omgeving

Op woensdag 17 juli 2019 lichtte de gemeente de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving toe tijdens een bijeenkomst in Nieuwe Energie. In de Gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden. De Gebiedsvisie, een samenvatting van de Gebiedsvisie en de presentatie van de slotbijeenkomst zijn te vinden op www.leiden.nl/energiepark.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving op dinsdag 16 juli ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De opbrengsten van een uitgebreid participatietraject vormen de basis voor de gebiedsvisie. De gemeente organiseerde dit participatietraject om omwonenden en andere betrokkenen mee te laten denken over de toekomst van het Energiepark en omgeving. Wethouder Fleur Spijker (wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen): “Het gebied biedt veel kansen. Samen met onze stadspartners, bewoners en jongeren zijn we tot een mooie mix van functies gekomen. Ik wil iedereen die met ons meegedacht heeft hartelijk danken voor hun tijd en energie. Geweldig om die enorme betrokkenheid te zien.”

 

Ontmoeting en verbinding
Het Energiepark en omgeving heeft veel potentie om uit te groeien tot een cultuurhistorische plek waarin het industriële erfgoed een eigentijdse functie krijgt. Het biedt mogelijkheden voor ontmoeting en verbinding. Zo is er plaats voor groen en woningen, kan de opvang van dak- en thuislozen verbeterd worden en kunnen de in slechte staat verkerende gemeentelijke monumenten worden behouden en een culturele en ambachtelijke functies krijgen, aangevuld met horeca en kleinschalige evenementen.

 

Vervolg
De gemeenteraad neemt naar verwachting in oktober 2019 een besluit over de gebiedsvisie. Na vaststelling van de gebiedsvisie worden allereerst de binnengekomen initiatieven voor het gebied vanuit de buurt en de markt beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader. Na afronding hiervan besluit het college hoe marktpartijen geselecteerd worden om het Energiepark te ontwikkelen. Daarnaast start de gemeente met de ruimtelijke ordening procedure om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden