Erfgoed symposium: Energiepark e.o. - Leiden Noord

Erfgoed symposium: Energiepark e.o.

Erfgoed symposium: Energiepark e.o.

Op 28 maart organiseerde de gemeente een conferentie met als thema ‘Hoe laat je erfgoed tellen’. Leiden is winnaar van de Erfgoed prijs 2018 en organiseerde daarom deze conferentie.

Voor de diverse thema’s waren ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Voor de thematafel ‘Energiepark herontwikkeling. Hoe geef je een oude Energiecentrale een nieuwe functie in samenwerking met de stad en de markt?’ was Maya Meijer, ondernemer en kunsthistorica van de MeyerBergman Erfgoed Groep uitgenodigd. Zij deelde haar ervaringen met de herontwikkeling van monumentaal erfgoed met projecten als paleis Soestdijk en Buitenplaats Doornburgh. Ook vertelde zij over haar ervaringen in Leiden met het Energiepark en omgeving. Simone Eefting, projectmanager van het project Energiepark en omgeving nam plaats aan tafel om het gemeentelijk perspectief toe te lichten.

 

Thematafel
Een divers gezelschap van inhoudelijk deskundigen op het gebied van erfgoed nam plaats aan de thematafel: o.a. partijen die ervaringen hebben met de herontwikkeling van erfgoed zoals de Meelfabriek en beleidsmedewerkers erfgoed van andere gemeenten. Zij gingen in gesprek over de aanpak en ervaringen met samenwerking met verschillende partijen bij de herontwikkeling van cultureel erfgoed. Kennis over de historie van de plek en de context van de locatie spelen daarbij een grote rol. Iedereen was het erover eens dat er ingezet moet worden op nog meer kennis over de historische context, zodat deze bewust meegenomen wordt in de afweging rondom nieuwe functies en nieuwe inrichtingen. Onderzoeken van mogelijkheden voor tijdelijke functies, omdat de herontwikkeling vaak een lange adem kent. Tot slot is het belangrijk om goed stil te staan bij de kaders voor herontwikkeling, zodat voor samenwerkende partijen helder is wat wel en niet mogelijk is.

 

Het project Energiepark e.o.
Het gebied Energiepark met de markante pijp van de Energiecentrale wordt de komende jaren getransformeerd tot een gebied waar gewoond, gewerkt en vooral gerecreëerd wordt. In het gebied staat een groot aantal monumentale panden met grote cultuurhistorische waarde, die nu nog deels in gebruik zijn als energiecentrale en deels leeg staan. Bewoners in de omgeving zijn nauw betrokken en ook bezorgd over de herontwikkeling van dit gebied. De gemeente staat voor de uitdaging om met een uitgebreid participatietraject een gebiedsvisie te maken die de monumentale panden weer tot leven laat komen en tegelijk een visie te maken die inhoudelijk en financieel draagvlak bij de omgeving en bij de politiek krijgt.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden