Buurtcamping Leiden Noord gaat niet door. - Leiden Noord

Buurtcamping Leiden Noord gaat niet door.

Buurtcamping Leiden Noord gaat niet door.

Bericht van de vrijwilligersgroep Buurtcamping Leiden Noord:

Met de nodige spijt in ons hart hebben we besloten om de Buurtcamping 2022 niet door te laten gaan. Het uitblijven van aanmeldingen van inwoners met een minimum inkomen is voor een aantal vrijwilligers een te zwaarwegend criterium om zich nog beschikbaar te stellen voor de organisatie van de Buurtcamping. Hierdoor is de draagkracht van de vrijwilligersgroep te klein om verantwoord een Buurtcamping 2022 te draaien.

We gaan ons binnenkort nader beraden over een vorm waarbij we een alternatieve manier kunnen vinden om de doelen die we wilden verwezenlijken: het bevorderen van ontmoeting van buurtbewoners in Leiden Noord in combinatie met en het bieden van een betaalbaar/ aantrekkelijk activiteitenaanbod voor alle groepen die Leiden Noord rijk is.